Học PowerPoint – Bài 29: Cách sử dụng motion button trong Microsoft PowerPoint Update 08/2022

Motion button là một công cụ bạn sẽ sử dụng để kết nối trang internet, tệp, địa chỉ mail hoặc slide PowerPoint. Phía dưới là mọi điều bạn phải cần biết về cách sử dụng Motion button trong PowerPoint.

Motion button trong PowerPoint là gì?

Motion button là các hình dạng (form) đã có sẵn mà bạn sở hữu thể chèn vào một bài thuyết trình và cài đặt liên kết tới slide khác, bật âm thanh hoặc thực hiện một tác vụ tương tự. Khi ai đấy click on hoặc trỏ chuột qua nút đấy, tác vụ được chọn sẽ chạy. Motion button có thể làm nhiều việc chẳng hạn như các liên kết. Nhờ phong cách dễ hiểu, motion button đáng chú ý có ích với các loại trình chiếu tự động chạy ở các gian hàng và ki-ốt.

Cách chèn motion button trong PowerPoint

Bạn sẽ chèn nhiều motion button vào một slide cùng lúc hoặc 1 motion button sẽ hiện trên mỗi slide. Tùy chọn thứ 2 có thể có ích nếu như bạn mong muốn từng slide liên kết trở lại một slide nào đấy, giống như trang tiêu đề hoặc mục lục.

Để chèn một motion button vào một slide

1. Click on tab Insert.

2. Click on lệnh Shapes trong nhóm Illustrations. Một thực đơn thả xuống sẽ hiện cùng các nút motion ở dưới đây cùng.

Chọn Shapes

3. Chọn motion button ước muốn.

4. Chèn nút bấm đấy vào slide bằng việc click on vị trí ước muốn. Hộp thoại Motion Settings sẽ hiện.

5. Chọn tab Mouse Click on hoặc Mouse Over. Chọn tab Mouse Click on có nghĩa là motion button sẽ khai triển tác vụ đấy khi được click on. Chọn tab Mouse Over sẽ khiến motion button thực hiện tác vụ đấy khi mà bạn di chuột tới nó.

Mouse Click

6. Trong phần Motion on click on, chọn Link to:, sau đấy click on mũi tên thả xuống và click on một tùy chọn từ thực đơn.

Cài đặt action Mouse Click

7. Tích field Play Sound nếu như mong muốn âm thanh mở khi click on nút bấm tác vụ. Chọn âm thanh từ thực đơn thả xuống hoặc chọn Different sound để sử dụng tệp âm thanh trên máy tính. Một khi coi như hoàn tất, click on OK.

Chọn âm thanh

Để chèn một motion button vào toàn bộ slide

Nếu như mong muốn thêm một motion button vào từng slide, bạn sẽ thực hiện những công việc này bằng tính năng Slide Grasp view. Tuy vậy, sử dụng trình xem Slide Grasp có thể khó nếu như bạn không bao giờ sử dụng nó. Nếu như định chỉnh sửa slide bằng việc này, có thể bạn muốn được xem lại bài học Slide Grasp View đầu tiên.

1. Click on tab View.

2. Trong nhóm Grasp Perspectives, click on lệnh Slide Grasp. Ở bảng điều hướng bên trái, cuộn lên và chọn slide trước tiên.

Slide Master trong PowerPoint

3. Tới tab Insert và chọn motion button từ phía dưới thực đơn Shapes. Click on slide này để thêm motion button và tùy chọn yêu thích từ hộp thoại hiện ra.

4. Quay lại tab Slide Grasp và click on Shut Grasp View. Nút bấm tác vụ mới giờ sẽ hiện trên mỗi slide.

View trong PowerPoint

Để chỉnh sửa, di chuyển hoặc xóa một motion button được thêm vào bằng việc này, click on tab View, click on Slide Grasp. Click on Shut MasterView một khi thực hiện thay đổi ước muốn.

Nếu như thấy motion button không hiện trên các slide cụ thể, có thể bạn phải cần bỏ tích ô Conceal Background Graphics.

Chọn Slide Master trong PowerPoint

Chạy thử một motion button trong PowerPoint

Một khi tạo một motion button, bạn nên chạy thử nghiệm nó.

1. Click on tab Slide Display.

2. Trong nhóm Get started Slide Display, click on From Present Slide.

Slide Show trong PowerPoint

3. Click on motion button.

4. Một khi chạy thử nghiệm nó, click on chuột phải vào vị trí bất kỳ trên màn hình và chọn Finish Display.

End Show trong PowerPoint

5. Nếu như motion button không hoạt động như ý mong muốn, hãy thực hiện theo chỉ dẫn phía dưới để chỉnh sửa nó.

Cách chỉnh sửa một motion button trong PowerPoint

1. Chọn một motion button.

2. Click on tab Insert.

3. Trong nhóm Hyperlinks, click on lệnh Motion. Hộp thoại Motion Settings sẽ hiện.

Action trong PowerPoint

4. Chỉnh sửa tác vụ hoặc link, sau đấy, click on OK.

Cách thay đổi hình ảnh của một motion button

1. Chọn motion button.

2. Click on tab Structure.

Định dạng trong PowerPoint

3. Để đổi kiểu hay màu nút bấm, sử dụng các công cụ trong nhóm Form Types.

Format trong PowerPoint

4. Để đổi hình dạng của một nút bấm tác vụ, click on Edit Form trong nhóm Insert Shapes. Chọn một hình dạng mới từ thực đơn thả xuống.

Change Shape trong PowerPoint

Clip chỉ dẫn dùng motion button trong PowerPoint

Trên đây chính là cách sử dụng motion button trong PowerPoint. Hello vọng bài content có ích với các bạn.