Hàm N trong Excel Update 09/2023

Hàm N là một hàm thông dụng trong Excel. Phía dưới là mọi điều bạn phải cần biết về hàm N trong Microsoft Excel.

Cách dùng hàm N trong Excel

Cách sử dụng hàm N trong Excel

Hàm N trong Excel trả về một vài người tương ứng với một giá trị. Hàm N sẽ được sử dụng để chuyển đổi TRUE và FALSE thành 1 hoặc 0. Khi được cung cấp một giá trị textual content, hàm N trả về số 0.

  • Mục tiêu dùng hàm N: Chuyển đổi một giá trị thành số.
  • Giá trị trả về: Một vài người hoặc mã lỗi.
  • Bí quyết của hàm N trong Excel: =N (worth). Trong số đó: worth – Giá trị để chuyển đổi thành số.
  • Hàm N hỗ trợ Microsoft Excel 2003 trở lên.

Chú ý khi dùng hàm N trong Excel

Dùng hàm N trong Excel để chuyển đổi giá trị thành một vài người. Các giá trị được chuyển theo bảng sau:

Giá trị nhập Giá trị trả về
Số bất kỳ Số tương tự
Ngày nhất định Một ngày ở định dạng số theo chuỗi trong Excel
TRUE 1
FALSE 0
Một mã lỗi (#VALUE, #N/A,…) Mã lỗi tương tự
Giá trị khác 0

Trong hầu hết trường hợp, không thiết yếu phải sử dụng hàm N bởi Excel tự động chuyển đổi các giá trị khi cần.

Hàm N được Microsoft Excel cung cấp để có thể tương thích với các chương trình bảng tính khác.

VD dùng hàm N trong Excel

Nếu như ngày trong bảng tính Excel bị sai định dạng, bạn sẽ sử dụng hàm N để tìm ra các giá trị sai, rồi sửa lại chúng.

Hàm N trong Excel

Trên đây chính là mọi điều bạn phải cần biết về hàm N trong Excel. Như bạn thấy, nó khá dễ dàng đúng không? Hello vọng bài content giúp cho bạn hiểu một cách rõ ràng hơn về hàm Excel này.