Hàm LN trong Microsoft Excel Update 09/2023

Hàm LN là một hàm Excel có ích khi bạn phải cần tính toán các con số. Phía dưới là cách sử dụng hàm LN trong Excel.

Cách dùng hàm LN trong Excel
Cách sử dụng hàm LN trong Excel

Những điều cần biết về hàm LN trong Excel

Hàm LN trong Excel giúp cho bạn tính logarit tự nhiên của một vài người. Về căn bản, nó là một hàm lượng giác trong toán học. Khi dùng hàm LN trong Excel, việc lấy giá trị logarit sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

  • Mục tiêu dùng: Tính giá trị logarit tự nhiên của một vài người.
  • Giá trị trả về: Logarit tự nhiên.
  • Bí quyết: =LN(quantity). Trong số đó, quantity là số cần tính logarit.
  • Bạn sẽ sử dụng hàm LN trong Excel 2003 trở lên.

Chú ý khi sử dụng hàm LN trong Excel

Như đã nói từ khi bắt đầu, hàm LN trả về logarit tự nhiên của một vài người. Giá trị này tương đương với logarit cơ số e của một vài người, trong số đó, e là số Euler – mặt hằng số toán học có giá trị gần đúng là 2,71828182845904. Hàm LN trong Excel là nghịch đảo của hàm EXP và được dùng để lập mô hình phân rã theo cấp số nhân hay hàm mũ.

Hàm LN chỉ nhận một đối số và phải là số dương.

VD về hàm LN trong Excel

=LN(1) // trả về 0
=LN(e) // trả về 1
=LN(e^2) // trả về 2

Dạng tương đương của hàm logarit tự nhiên:

=LN(quantity)=LOG(quantity,e) // trong số đó, e ≈ 2.7128 hoặc EXP(1)

Đồ thị

Phía dưới là đồ thị của logarit tự nhiên:

Hàm logarit tự nhiên
Hàm logarit tự nhiên

Hàm logarit tự nhiên và hàm mũ là nghịch đảo của nhau như bạn thấy ở đồ thị phía dưới:

Đồ thị hàm mũ và logarit
Đồ thị hàm mũ và logarit

Những mối quan hệ nghịch đảo này sẽ được thể hiện bằng bí quyết phía dưới, trong số đó đầu vào cho hàm LN là đầu ra của hàm EXP:

= LN(EXP(1)) // trả về 1
= LN(EXP(2)) // trả về 2
= LN(EXP(n)) // trả về n

Bạn sẽ sử dụng hàm LN trong Excel khi mong muốn tính toán lãi suất kép.

Trên đây chính là cách sử dụng căn bản của hàm LN trong Microsoft Excel. Hello vọng bài content có ích với các bạn.