Chỉ dẫn cách viết thông số trên, thông số dưới trong Excel Update 09/2021

Bạn thường xuyên phải biên soạn bí quyết toán học trong Excel tuy nhiên lại gặp vấn đề với các biểu thức có thông số trên, thông số dưới hay viết số mũ? Cách viết số mũ hay thông số dưới có đôi chút bất tiện và mất thời gian tuy nhiên cũng không thực sự không hề khó khi biên soạn văn bản. Phía dưới Tải về.vn sẽ chỉ dẫn các bạn cách viết số mũ trong Excel khẩn trương, tiện lợi nhất.

Tải Microsoft Excel 2016/2019 Tải Microsoft Administrative center 2019

Chỉ dẫn viết thông số trên, thông số dưới trong Excel

VD thực hiện nhập: ax-1 và ax-1

Bước 1:

Nhập a vào bảng tính Excel như bình thường, tiếp đấy nhấn chuột phải → Structure Cells…

Định dạng cho chữ viết
Định dạng cho chữ viết

Bước 2:

Nhập thông số trên:

Cửa sổ Structure Cells xuất hiện, hãy tích chọn Superscript ở mục ResultsOK.

Chọn viết chỉ số trên trong Excel
Chọn viết thông số trên trong Excel

Sau đấy bạn bạn tiến hành nhập thông số trên x-1 cho biểu thức ax-1

Viết chỉ số trên cho biểu thức
Viết thông số trên cho biểu thức

Nhập thông số dưới:

Để nhập thông số dưới cho biểu thức a… bạn cũng nhấn chuột phải Structure Cells xuất hiện, hãy tích chọn Subscript ở mục ResultsOK.

Chọn định dạng chỉ số dưới
Chọn định dạng thông số dưới

Tiếp đấy hãy nhập thông số dưới x-1 cho biểu thức ax-1

Nhập biểu thức chỉ số dưới trong Excel
Nhập biểu thức thông số dưới trong Excel

Bước 3:

Để nhập lại chữ viết thường thường hãy vào bỏ tích chọn ở bước 2 đi.

Trên đây chúng tôi đã chỉ dẫn các bạn cách nhập thông số trên, thông số dưới cho biểu thức. Hello vọng phương thức này có thể giúp bạn đơn giản biên soạn các biểu thức toán học.