Cách sử dụng hàm Symbol trong Google Sheet Update 09/2021

Hàm Symbol trong Google Sheets được dùng để chèn hình ảnh trực tuyến, tức bạn sẽ dùng ngay các đường dẫn ảnh – URL đã có sẵn mà không phải tải ảnh về sau đấy add lên như chúng ta vẫn thường làm. Cách dùng hàm Symbol trong ứng dụng văn phòng Google Sheets khá dễ dàng, bạn hoàn toàn có thể xoay chỉnh được kích thước hiển thị của ảnh thông qua các chỉ số thông số do người sử dụng nhập vào bí quyết mà hàm Symbol chèn vào. Phía dưới Tải về.vn sẽ chỉ dẫn các bạn chi tiết cách chèn ảnh bằng hàm Symbol với URL.

Tải Google Sheets cho Android   Tải Google Sheets cho iOS

Cách sử dụng hàm Symbol trong Google Sheets

Bí quyết hàm Symbol: =IMAGE(URL; [chế độ]; [chiều cao]; [chiều rộng])

Trong số đó:

  • URL: là đường dẫn ảnh.
  • Chế độ: là chế độ xoay chỉnh kích thước cho hình ảnh với các giá trị 1, 2, 3, 4.
  • Chiều cao: kích thước chiều cao.
  • Chiều rộng: kích thước chiều ngang.

Chỉ số Chế độ trong hàm Symbol có ý nghĩa như sau:

  • =symbol(“đường dẫn URL tới ảnh”,1) – ảnh tự thay đổi kích thước để vừa với ô.
  • =symbol(“đường dẫn URL tới ảnh”,2) – ảnh tự giãn ra để hiển thị đầy ô.
  • =symbol(“đường dẫn URL tới ảnh”,3) – ảnh giữ nguyên kích thước nguyên bản.
  • =symbol(“đường dẫn URL tới ảnh”,4) – ảnh với kích thước tự chọn.

VD minh họa chèn ảnh bằng URL với hàm Symbol

Mở bảng tính Google Sheets trên trình duyệt web của bạn và đăng nhập tài khoản Google.

Theo đấy với hình ảnh có URL: https://s.dowload.vn/knowledge/symbol/2020/06/11/LOGO-MO.png chúng ta làm như sau:

=symbol(“https://s.dowload.vn/knowledge/symbol/2020/06/11/LOGO-MO.png”;1)

Ảnh tự thay đổi kích thước để vừa với ô

=symbol(“https://s.dowload.vn/knowledge/symbol/2020/06/11/LOGO-MO.png”;2)

Ảnh tự giãn ra để hiển thị đầy ô
Ảnh tự giãn ra để hiển thị đầy ô

=symbol(“https://s.dowload.vn/knowledge/symbol/2020/06/11/LOGO-MO.png”;3)

Ảnh giữ nguyên kích thước nguyên bản
Ảnh giữ nguyên kích thước nguyên bản

=symbol(“https://s.dowload.vn/knowledge/symbol/2020/06/11/LOGO-MO.png”;4;400;700) – Hình ảnh được repair kích thước nhất định là chiều rộng 400, chiều dài 700

Ảnh với kích thước tự chọn
Ảnh với kích thước tự chọn