Quy định mới về mức hưởng chế độ ốm đau từ 01/09/2021 Update 10/2022

Ngày 07/7/2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung một vài người điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một vài người điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo đấy Thông tư bổ sung mức hưởng tối đa khi nghỉ ốm đau có ngày lẻ không trọn tháng. Vậy sau đây chính là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Mức hưởng chế độ ốm đau từ 01/09/2021

Trong số đó, Thông tư đã bổ sung mức hưởng tối đa khi nghỉ ốm đau có ngày lẻ không trọn tháng. Nhất định, khoản 2 Điều 1 Thông tư 06 quy định như sau:

  • Tháng bỏ việc hưởng chế độ ốm đau được tính từ ngày bắt tay vào làm bỏ việc hưởng chế độ ốm đau của tháng đấy đến ngày trước liền kề của tháng sau liền kề;
  • Trường hợp có ngày lẻ không trọn tháng thì cách tính mức hưởng chế độ ốm đau của những ngày lẻ không trọn tháng được tính theo bí quyết tuy nhiên tối đa bằng mức trợ cấp ốm đau 01 tháng.

Trong lúc đó, theo Thông tư 59 hiện đang áp dụng không quy định về mức hưởng tối đa khi nghỉ ốm đau có ngày lẻ không trọn tháng.

Cách nắm rõ mức hưởng chế độ ốm đau của những ngày lẻ không trọn tháng được tính theo bí quyết sau:

Mức hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh cần chữa trị dài ngày của những ngày lẻ không trọn tháng

=

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi bỏ việc
———————-

24  ngày

x

Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau (%)

x

Số ngày bỏ việc hưởng chế độ ốm đau

VD: Bà N đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bị ốm đau phải bỏ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày từ ngày 29/5/2021 đến ngày 25/8/2021. Giả sử tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tháng 4/2021 của bà N là 8.000.000 đồng, tất cả thời gian chế độ ốm đau của bà N được tính bằng 75%.

– Số tháng bỏ việc hưởng chế độ ốm đau của bà N là 2 tháng (từ ngày 29/5 đến ngày 28/7/2021).

– Số ngày lẻ không trọn tháng của bà N là 28 ngày (từ ngày 29/7 đến ngày 25/8/2021).

– Mức hưởng chế độ ốm đau một tháng của bà N là: 8.000.000 đồng x 75% = 6.000.000 đồng.

– Mức hưởng chế độ ốm đau của những ngày lẻ không trọn tháng (28 ngày) của bà N được tính như sau:

Mức hưởng chế độ ốm đau của 28 ngày lẻ không trọn tháng =  (8.000.000 đồng / 24 ngày) . 75% . 28 ngày công

Do mức hưởng chế độ ốm đau của 28 ngày lẻ không trọn tháng tính theo bí quyết nêu trên là 7.000.000 đồng cao hơn mức hưởng chế độ ốm đau một tháng (6.000.000 đồng) nên mức hưởng chế độ ốm đau của những ngày lẻ không trọn tháng của bà N được hưởng bằng mức hưởng một tháng là 6.000.000 đồng.

Ngoài những điều ấy ra, theo Thông tư mới này, mức hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc bị ốm đau, tai nạn (không phải tai nạn lao động) hoặc phải bỏ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi trong thời gian từ 14 ngày thực hiện những công việc trở lên:

– Được tính trên mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi bỏ việc (trước đó, được tính trên tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH của chính tháng đấy).

– Trường hợp các tháng liền kề kế tiếp vẫn tiếp tục bị ốm và phải bỏ việc thì mức hưởng được tính trên tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH của tháng liền kề trước khi bỏ việc (bổ sung mới).