Hỗ trợ giáo viên phải nghỉ dạy vì dịch Covid-19 Update 09/2022

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP về một vài người chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng con người gặp vấn đề do đại dịch Covid-19.

Theo đấy giáo viên phải nghỉ dạy vì dịch Covid-19 có thể được hỗ trợ nếu như thuộc các trường hợp sau đây. Mời quý thầy cô cùng theo dõi bài viết sau đây nhé.

1. Giáo viên bị tạm hoãn hợp đồng, bỏ việc không lương

Giáo viên hợp đồng của các trường công hoặc các trường dân lập, tư thục ở cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường dạy nghề bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của đơn vị Nhà nước để phòng, chống Covid-19 có thể được hưởng hỗ trợ.

Điều kiện được hưởng tiền hỗ trợ như sau:

  • Có thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động, bỏ việc không lương từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ 01/5/2021 – 31/12/2021
  • Thời điểm bắt tay vào làm tạm hoãn hợp đồng lao động, bỏ việc không hưởng lương từ ngày 01/5/2021 – 31/12/2021
  • Đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn hợp đồng lao động, bỏ việc không hưởng lương.

Mức hỗ trợ

  • Nếu như tạm hoãn hợp đồng, bỏ việc không lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng: 1.855.000 đồng/người;
  • Nếu như tạm hoãn hợp đồng, bỏ việc không lương từ 01 tháng trở lên: 3.710.000 đồng/người.

2. Giáo viên phải ngừng việc để đi cách ly tập trung

Tại Nghị quyết 68 quy định, giáo viên thực hiện những công việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc và phải đi cách ly hoặc ở trong khu vực bị phong tỏa thì ngoài tiền lương ngừng việc theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, còn được hưởng nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết này.

Điều kiện hưởng 

  • Ngừng việc từ 14 ngày trở lên, trong thời gian từ 01/5/2021 – 31/12/2021
  • Đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc.

Mức hỗ trợ:

Hỗ trợ một lần: 1.000.000 đồng/người.

3. Giáo viên bị chấm dứt hợp đồng lao động

Giáo viên hợp đồng của các trường công hoặc các trường dân lập, tư thục ở cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường dạy nghề bị chấm dứt hợp đồng lao động do phải dừng hoạt động theo yêu cầu của đơn vị Nhà nước để phòng, chống dịch Covid-19 cũng là đối tượng nhận được hỗ trợ.

Điều kiện hưởng:

  • Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021
  • Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tuy nhiên không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức hỗ trợ:

Hỗ trợ 3.710.000 đồng/người.

Cùng lúc đó Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định chi tiết điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện để nhận được tiền hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng là NLĐ bị liên quan bởi COVID-19 tại Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021. Thầy cô cùng đọc thêm nhé.