Hồ sơ, thủ tục nhận hỗ trợ ngừng việc do Covid-19 Update 10/2022

Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện một vài người chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng con người gặp vấn đề do đại dịch Covid-19?

Vậy điều kiện nào được nhận hỗ trợ ngừng việc? Hồ sơ, thủ tục nhận hỗ trợ ngừng việc do Covid-19 như thế nào? Mời các bạn hãy cùng Tải xuống.vn theo dõi nội dung sau đây nhé.

I. Điều kiện nhận hỗ trợ ngừng việc do Covid-19

1. Người sử dụng con người đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4 năm 2021 mà bị liên quan bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề xuất so sánh với tháng 4 năm 2021. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm gồm có:

 • Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng thực hiện những công việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng thực hiện những công việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày người sử dụng con người có văn bản đề xuất.
 • Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày thực hiện những công việc trở lên trong tháng.
 • Số lao động đang bỏ việc không hưởng tiền lương mà thời gian bỏ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày thực hiện những công việc trở lên trong tháng.
 • Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày thực hiện những công việc trở lên trong tháng.

2. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm tại khoản 1 Việc này chỉ gồm có người thực hiện những công việc theo hợp đồng thực hiện những công việc, hợp đồng lao động không nắm rõ thời hạn, hợp đồng lao động nắm rõ thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, người có nhiệm vụ quản lý công ty, người có nhiệm vụ quản lý điều hành cộng tác xã có hưởng tiền lương; không gồm có người lao động bỏ việc hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 5 năm 2021.

II. Hồ sơ hỗ trợ người lao động bị ngừng việc do Covid-19

– Bản copy văn bản yêu cầu cách ly của đơn vị Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5 – hết 31/12/2021;

– Danh sách người lao động có công nhận của BHXH;

– Bản copy chứng nhận hoặc bản copy kèm bản gốc để đối chiếu một trong các giấy tờ (đối với đối tượng được hỗ trợ thêm):

 • Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai;
 • Giấy khai sinh/ Giấy chứng sinh của trẻ em;
 • Giấy chứng thực nuôi con nuôi;
 • Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của đơn vị có thẩm quyền.

III. Thủ tục nhận hỗ trợ ngừng việc do Covid-19

Căn cứ vào Điều 19, Điều 20 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg chỉ dẫn, công ty có người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp nêu trên thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Đề xuất đơn vị BHXH công nhận người lao động tham gia BHXH. Trong thời hạn 02 ngày thực hiện những công việc kể từ lúc nhận được đề xuất, đơn vị BHXH phải công nhận việc tham gia BHXH của người lao động.

Bước 2: Công ty gửi hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/12/2021 gồm các giấy tờ sau đến UBND cấp huyện nơi công ty đặt trụ sở:

– Bản copy văn bản yêu cầu cách ly của đơn vị Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5 – hết 31/12/2021;

– Danh sách người lao động có công nhận của BHXH;

– Bản copy chứng nhận hoặc bản copy kèm bản gốc để đối chiếu một trong các giấy tờ (đối với đối tượng được hỗ trợ thêm):

 • Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai;
 • Giấy khai sinh/ Giấy chứng sinh của trẻ em;
 • Giấy chứng thực nuôi con nuôi;
 • Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của đơn vị có thẩm quyền.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Trong 02 ngày thực hiện những công việc, kể từ ngày nhận được rất đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm đinh trình UBND cấp tỉnh.

Trong 02 ngày thực hiện những công việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ, cùng lúc đó chỉ đạo chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyêt, thông báo bằng văn bản và nêu rõ nguyên nhân.

Bước 4: Chi trả hỗ trợ

Trong 02 ngày thực hiện những công việc, kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của UBND cấp tỉnh, công ty phải chi trả cho người lao động.

IV. Mức hỗ trợ và phương thức chi trả

1. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người.

2. Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

3. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động.

Như vậy, chậm nhất trong 08 ngày thực hiện những công việc, kể từ lúc người sử dụng con người nộp đủ hồ sơ, người lao động sẽ nhận được hỗ trợ ngừng việc do Covid-19.