Đầu số 028 là mạng gì, thuộc tỉnh nào? Update 09/2023

Câu hỏi “đầu số 028 là mạng gì?” được nhiều người dùng đặt ra sau khi các nhà mạng bắt đầu quá trình thay đổi mã vùng mới.

Cho ai chưa biết thì 028 là mã vùng điện thoại cố định của TP. Hồ Chí Minh, được thay đổi từ mã vùng 08 trước đây.

Nhưng đầu số 028 chỉ cho ta mã vùng của số điện thoại mà thôi. Để biết số điện thoại đang sử dụng mạng gì, ta cần tìm hiểu kỹ hơn các dãy số phía sau.

Đầu số 028 là mạng nào?

Như các bạn đã biết, mỗi số điện thoại bàn thường có cấu trúc bao gồm mã vùng – mã nhà mạng – số điện thoại.

Cụ thể số điện thoại bàn ở khu vực HCM sẽ có cấu trúc như sau: 028.XX.YYYYYY.

Trong đó:

  • XX là mã số nhà mạng có thể có nhiều hơn 2 ký tự
  • YYYYYY là 6 số cuối của dãy số điện thoại

Để biết số điện thoại đang kiểm tra thuộc mạng gì, bạn đối chiếu dãy số XX với thông tin nhà mạng dưới đây:

  • Viettel: 220, 221, 222, 223, 224, 246, 247, 248, 249, 625, 626, 627, 628, 629, 63,3 664, 665, 666, 667, 668, 669
  • VNPT: 35, 36, 37, 38, 39
  • VTC: 445, 450
  • FPT: 73
  • Saigon Postel (SPT): 540, 541, 542, 543, 544
  • CMC: 71
  • Đông Dương Telecom (Indochina  Telecom): 7779
  • Gtel: 99

Xem bảng dưới đây để có cái nhìn chi tiết hơn.

Bảng nhà mạng số cố định
Bảng nhà mạng số cố định

Nếu đã tham khảo bảng mà vẫn chưa nắm rõ thì ví dụ sau đây sẽ giúp bạn dễ hiểu hơn.

Ta có số điện thoại là 028.37.888777 thì ta sẽ có mã nhà mạng là 37. Tra theo bảng phía trên ta sẽ thấy 37 là dãy số thuộc nhà mạng VNPT.

Vậy số điện thoại 02837888777 được cung cấp bởi nhà mạng VNPT và đang ở khu vực TP.HCM.

Lưu ý: số điện thoại trên ví dụ chỉ có tính chất tham khảo, có thể là tổng đài có thu phí do đó bạn không nên gọi thử.

Nhìn chung cách để kiểm tra mã vùng và mã nhà mạng của một số điện thoại bàn không hề khó, mình cũng đã từng giải đáp trong bài mã vùng 024 rồi.

Chúc bạn thành công.