Microsoft công bố Office 2021, các phiên bản LTSC cho Office và Windows 10 Update 09/2023

Mới đây, Microsoft vừa công bố các bản phát hành kênh dịch vụ dài hạn (Long-Term Servicing Channel hay LTSC) tiếp theo của mình. Cả Office 2021 và Windows 10 thường có mặt trong kênh Semi-Annual Channel (SAC), được cập nhật tính năng 2 lần 1 năm, cũng như các phiên bản LTSC mới được update khoảng 2 đến 3 năm 1 lần.

Về cơ bản, cả Office và Windows 10 đều sẽ nhận được bản phát hành LTSC mới vào cuối năm nay. Đối với Windows 10, đây sẽ là phiên bản 21H2 của hệ điều hành. Trong khi đó, Office mới sẽ có 2 phiên bản là Office 2021 dành cho người dùng thông thường và Office LTSC dành cho khách hàng doanh nghiệp. Office 2021 sẽ được ra mắt vào cuối năm 2021 cho cả Windows và macOS.

offfice 2021

Microsoft công bố Office 2021, các phiên bản LTSC cho Office và Windows 10

Microsoft chưa nêu chi tiết về tất cả các tính năng và thay đổi trong Office 2021, nhưng phiên bản Office LTSC (Kênh dịch vụ dài hạn) sẽ bao gồm những thứ như hỗ trợ chế độ tối, cải tiến khả năng truy cập và các hàm như Dynamic Arrays (Mảng động) và XLOOKUP trong Excel. Office 2021 sẽ bao gồm các tính năng tương tự.

che do darkmode trong office 2021

Giao diện darkmode trong Office 2021

Ngoài ra, phiên bản Office tiếp theo sẽ không đi kèm với Skype for Business, thay vào đó, nó sẽ đi kèm với Teams. Office sẽ vẫn bao gồm OneNote, ứng dụng đã bị bỏ rơi một thời gian và sau đó được hồi sinh, và có sẵn ở các phiên bản 32-bit và 64-bit cho cả Windows 10 và macOS.

Quay trở lại với Windows 10, Microsoft sẽ có một chút thay đổi trong vòng đời hỗ trợ. Phiên bản Windows 10 LTSC hiện sẽ nhận được hỗ trợ trong 5 năm, mặc dù phiên bản Windows 10 IoT Ent LTSC vẫn nhận được 10 năm hỗ trợ. Những thay đổi này không ảnh hưởng đến các bản phát hành LTSB (Long Term Servicing Branch hay Nhánh dịch vụ dài hạn)/LTSC trước đó, bao gồm phiên bản 1507, 1607 và 1809.

Microsoft hiện đang có kế hoạch phát hành bản preview của Office LTSC vào tháng 4 và phiên bản LTSC hoàn thiện của Office, Windows 10, Windows 10 IoT và Windows Server sẽ được triển khai vào cuối năm nay. Microsoft cũng lưu ý rằng công ty sẽ tăng giá Office LTSC lên 10% vì họ muốn người dùng đăng ký Microsoft 365.

https://thuthuat.taimienphi.vn/microsoft-cong-bo-office-2021-cac-phien-ban-ltsc-cho-office-va-windows-10-62435n.aspx

ZTrước khi Office 2021 chính thức đến tay người dùng, hãy tải và sử dụng các phiên bản hiện có bao gồm: Office 2019, Office2016, Office 2013, Office 2010: