Chỉ dẫn vô hiệu hóa phím tắt trên VLC Media Participant Update 09/2023

VLC Media Participant là phần mềm phát media giàu tính năng. Nó là ứng dụng được nghĩ tới khi bạn phải cần phát một tệp MKV mà phần đông các trình phát media khác không hỗ trợ. Chỉ gọi nó là trình phát media thì thật là không bình đẳng, vì nó có các tính năng mà hầu hết những phần mềm khác không có, gồm có tính năng screencast và phát trực tuyến.

Ngoài những điều ấy ra, nó cũng có hỗ trợ phím tắt xuất sắc và bạn sẽ tùy chỉnh hoàn toàn những phím tắt này. Bạn cũng có thể vô hiệu hóa một phím tắt trên VLC nếu như nó đang va chạm với một ứng dụng khác.

Chú ý: Việc này chỉ hiệu quả trên phiên bản VLC Media Participant mới nhất. Các phiên bản cũ hơn không có tùy chọn vô hiệu hóa phím tắt. Vì thế, hãy bảo đảm bạn đã thiết lập phiên bản cuối cùng của VLC.

Vô hiệu hóa phím tắt trên VLC Media Participant

Bạn khởi chạy VLC và từ thanh thực đơn, bạn click on vào Equipment > Personal tastes. Hoặc chỉ cần nhấn phím tắt Ctrl + P.

Cửa sổ Simple Preferences

Trong cửa sổ Easy Personal tastes, bạn nhấp chuột vào tab Hotkeys. Tại đây, bạn có thể nhìn thấy một danh sách rất đầy đủ toàn bộ các phím tắt. Bạn sẽ chỉnh sửa chúng nếu như mong muốn, tuy nhiên nếu như bạn chỉ mong muốn vô hiệu hóa một phím tắt nào đấy thì chỉ cần nhấp đúp chuột vào đấy. Một cửa sổ hiện lên với tùy chọn Unset. Click on vào đấy để vô hiệu hóa phím tắt mà bạn không sử dụng hoặc va chạm với một ứng dụng khác.

Click vào Unset

Một khi thực hiện xong, trường phím tắt sẽ bị xóa. Không có cách nào để tự động đặt lại phím tắt đấy về giá trị mặc định. Vì thế, bạn phải nhớ phím tắt đấy là gì khi mà bạn mong muốn kích hoạt lại.

Bật phím tắt trên VLC Media Participant

Để kích hoạt một phím tắt sau khi mà bạn đã vô hiệu hóa nó, bạn mở cửa sổ Personal tastes. Nhấp vào tab Hotkeys và trong danh sách các phím tắt, bạn click on đúp chuột vào phím tắt mà bạn mong muốn bật lại. Khi hộp thoại mở ra, hãy nhập phím tắt mà bạn mong muốn đặt.

Các phím tắt trên VLC trong khi khá hữu dụng thì có thể can thiệp vào các ứng dụng khác. Việc này trọng điểm diễn ra khi một sự kết hợp phím tắt là tổ hợp được dùng rất phổ biến. VD: rất nhiều ứng dụng gồm có các ứng dụng ổ đĩa trên đám mây sẽ cố ràng buộc phím Print Display screen vào một công dụng chụp màn hình. Nếu như bạn có quá là nhiều ứng dụng đang cố nắm bắt phím nhất định này thì bạn có thể cần chọn một trong số các ứng dụng kia.