Cách xuất ghi chú trong Apple Notes dưới dạng PDF trên mọi thiết bị Update 06/2023

Bạn có mong muốn xuất ghi chú trong Apple Notes dưới dạng PDF trên iPhone, Mac, iPad không? Nếu như có, mời bạn đọc thêm chỉ dẫn cách lưu ghi chú trong Apple Notes ở dạng tệp PDF.

Cách lưu Apple Notes dưới dạng PDF

Cách lưu Apple Notes dưới dạng PDF trên mọi thiết bị

Thay tại sao chép ghi chú sang các nền tảng khác, Apple Notes khiến công đoạn này trở nên dễ dàng bằng tính năng xuất sang PDF. Điểm không tốt độc nhất của nó là bạn không thể xuất nhiều ghi chú cùng lúc.

Tuy vậy, bạn sẽ xuất ghi chú từ Apple Notes dưới dạng PDF trên iPhone, iPad hoặc Mac.

Xuất ghi chú trên Apple Notes sang PDF trên iPhone, iPad

 1. Trong Notes, mở ghi chú mong muốn xuất dưới dạng PDF.
 2. Chạm icon ở phía trên đầu màn hình.
 3. Chọn Ship a Replica.
 4. Chạm Markup để tạo PDF. Trên trang đánh dấu, bạn sẽ chú thích trên tệp PDF trước khi xuất. Chọn công cụ đánh dấu bất kỳ, tùy biến nó và chú thích trên tệp PDF.
 5. Khi mà đã ưng ý với tệp PDF, chạm Completed. Apple Notes sẽ yêu cầu bạn lưu PDF.
 6. Chạm Save Tệp To và chọn vị trí thích hợp trên iPhone hoặc iPad.
 7. Cuối cùng, chạm Save.

Xuất ghi chú trên Apple Notes sang PDF trên Mac

Trên Mac, công đoạn này dễ dàng hơn. Phía dưới là chi tiết từng bước thực hiện:

 1. Mở app Notes và mở ghi chú bạn mong muốn xuất dưới dạng PDF.
 2. Click on Tệp từ thanh thực đơn.
 3. Chọn Export as PDF.
 4. Đổi lại tên tệp PDF, chọn vị trí lưu và thêm một vài người tag nếu như mong muốn.
 5. Click on Save để lưu PDF.
Xuất ghi chú trên Apple Notes thành file PDF

Apple Notes là một trong số ứng dụng ghi chú tốt nhất cho iOS, iPadOS, macOS. Tuy vậy, ứng dụng này vô ích khi mà bạn chuyển sang sử dụng các nền tảng không phải của Apple như Android, Home windows… Xuất ghi chú thành tệp PDF là cách hay để bạn sẽ sử dụng bản copy của nó ở khắp mọi nơi ngoài iCloud.