Cách xuất dữ liệu Microsoft Get admission to sang Phrase Update 06/2023

Microsoft Get admission to là phương án database giúp việc biên dịch dữ liệu trở nên dễ dàng. Tuy nhiên nếu như mong muốn xuất dữ Microsoft Get admission to sang Phrase thì phải làm sao?

Cách xuất dữ liệu Microsoft Access sang Word

Bộ Place of work của Microsoft có nhiều app chuyên cho từng vai trò không giống nhau. VD, nếu như bạn mong muốn tạo một cơ sở dữ liệu, Microsoft Get admission to sẽ hỗ trợ bạn. Get admission to cung cấp hầu hết các tính năng bạn mong muốn ở một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Bạn sẽ tạo bảng, mẫu biểu, truy vấn, quan hệ, báo cáo, macro, mô đun và đặt tên.

Trong một vài người trường hợp, có thể bạn mong muốn xuất dữ liệu từ Microsoft Get admission to sang Phrase. Nếu như đang tìm cách xuất dữ liệu sang Phrase dễ dàng thì phía dưới là lời giải thích dành cho bạn.

Chú ý:

  • Bạn không thể xuất toàn bộ kiểu đối tượng từ Get admission to sang Phrase.
  • Bạn không thể xuất các mối liên lạc, macro, module và đối tượng đồ họa như ảnh, Microsoft Graph từ Get admission to sang Phrase.
  • Không có cách nhập trực tiếp dữ liệu từ Microsoft Get admission to sang Phrase.

Cách xuất dữ liệu Get admission to sang tài liệu Phrase

Để xuất dữ liệu Get admission to sang Phrase, bài content sử dụng công cụ Export—RTF Tệp Wizard. Dù còn nhiều hạn chế, bạn vẫn có thể sử dụng nó để thực hiện những công việc này đơn giản. Nếu như không thích nó, bạn sẽ đọc thêm TOP phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu tốt nhất vào thời điểm hiện tại để tìm chọn lựa thay thế Microsoft Get admission to.

Chỉ dẫn từng bước xuất dữ liệu từ Get admission to sang Phrase

1. Mở cơ sở dữ liệu trên Get admission to.

2. Chọn đối tượng bạn mong muốn xuất trong bảng Navigation.

3. Kiểm tra bảng, truy vấn, mẫu biểu hoặc báo cáo để bảo đảm không có lỗi. Về căn bản, Get admission to gồm có các chỉ báo lỗi bất cứ khi nào nó phát hiện vấn đề. Lúc đó, bạn sẽ thấy các hình tam giác màu xanh lá và hàng loạt số lỗi. Bước này cần thiết bởi Get admission to tự động thay thế vị trí lỗi bằng một giá trị null một khi xuất dữ liệu của bạn.

4. Chọn chế độ xem hoặc một phần của dữ liệu xuất. Cách tốt nhất để chọn dữ liệu xuất từ nhiều bảng là chạy các truy vấn MS Get admission to. Nếu như mong muốn xuất toàn bộ dữ liệu từ đối tượng, hãy bỏ qua bước này.

Cách xuất dữ liệu từ Access sang Word

5. Click on tab Exterior Information và chọn Extra > Phrase. Công cụ chỉ dẫn xuất Export—RTF Tệp sẽ mở.

Chọn Word

6. Ở cửa sổ hiện ra, nhập tên tệp và chọn vị trí lưu dữ liệu mong muốn xuất.

Chọn vị trí lưu dữ liệu muốn xuất

7. Tích ô Open the vacation spot tệp after the export operation is whole nếu như cần.

8. Nếu như đã chọn dữ liệu xuất, tích ô Export handiest the chosen information. Nếu như không, để trống ô tích để xuất tất cả dữ liệu trong đối tượng.

9. Click on OK để bắt tay vào làm công đoạn xuất.

Nếu như đã có một tệp với tên tương tự, bạn sẽ chọn để Get admission to ghi đè dữ liệu hoặc không. Chọn Sure để ghi đè tệp, No để chọn một tên mới cho tập tin.

Mặc định, Get admission to sẽ tạo một tệp Microsoft Phrase Wealthy Textual content Layout ở định dạng RTF. Để thêm dữ liệu Get admission to sang tài liệu Phrase, hãy thực hiện theo những bước sau:

  1. Mở tài liệu RTF.
  2. Sao chép tất cả nội dung của tài liệu.
  3. Dán dữ liệu vào tài liệu Phrase.

Ngoài công cụ Export—RTF Tệp, bạn còn có một cách xuất dữ liệu Get admission to sang Phrase dễ hơn. Đấy là sao chép dữ liệu từ bảng, truy vấn, mẫu biểu hoặc báo cáo và dán nó trực tiếp vào tài liệu Phrase.

Trên đây chính là cách xuất dữ liệu từ Microsoft Get admission to sang Phrase. Hello vọng bài content có ích với các bạn.