Cách sửa lỗi Microsoft Print to PDF trên Home windows Update 06/2023

Microsoft Print to PDF là công cụ tuyệt vời, giúp cho bạn lưu trang internet, tập tin dưới dạng PDF. Nếu như không would possibly Microsoft Print to PDF bị lỗi, bạn có thể ứng dụng những cách khắc phục vấn đề phía dưới.

Cách sửa lỗi Microsoft Print to PDF

Tắt và bật lại Microsoft Print to PDF

 1. Flip Home windows options on or off vào trường tìm kiếm, chọn Highest fit.
 2. Trong cửa sổ Home windows Options, tìm và bỏ tích Microsoft Print to PDF. Click on OK và khởi động lại máy tính để lưu lại những thay đổi.
 3. Kế tiếp, mở lại Home windows Characteristic > tích ô Microsoft Print to PDF > Click on OK.
Kích hoạt lại Microsoft Print to PDF

Đặt Microsoft Print to PDF làm công cụ in mặc định

 1. Nhấn Win + R để mở lệnh Run.
 2. Nhập keep watch over printers và nhấn Input.
 3. Kế tiếp, tìm Microsoft Print to PDF, click on chuột phải vào nó và chọn Set as default printer.
 4. Một khi hoàn tất, khởi động lại thiết bị để lưu lại những thay đổi.
Đặt Microsoft Print to PDF làm máy in mặc định

Gỡ và thiết lập lại Microsoft Print to PDF

 1. Nhấn Win + R > Nhập keep watch over printers và nhấn Input để mở cửa sổ Units and Printers.
 2. Kế tiếp, click on chuột phải vào Microsoft Print to PDF và chọn Take away instrument.
Gỡ cài đặt Microsoft Print to PDF

Khi hoàn tất, gỡ thiết lập công cụ này như sau:

 1. Mở Units and Printers.
 2. Click on tab Upload a printer ở bên trái phía trên cùng của cửa sổ.
 3. Ở cửa sổ kế tiếp, click on The printer that I would like isn’t indexed.
 4. Kế tiếp, click on Upload a neighborhood printer or community printer with handbook settings > click on Subsequent.
 5. Tích Use an current port. Click on thực đơn thả xuống cạnh tùy chọn này và chọn PORTPROMPT: (Native Port). Click on Subsequent khi mà bạn hoàn tất công đoạn.
 6. Ở cửa sổ kế tiếp, chọn Microsoft trong Producer và chọn Microsoft Print To PDF từ Printers. Click on Subsequent để tiếp tục.
Cài đặt lại Microsoft Print to PDF

Nếu như không thể tìm thấy Microsoft Print to PDF trong mục Printers, click on Home windows Replace và đợi cập nhập danh sách máy in. Sau đấy, chọn Microsoft Print to PDF.

Trên đây chính là một vài người cách sửa lỗi Microsoft Print to PDF. Nếu như biết thêm phương án nào khác, hãy sẻ chia cùng bạn đọc Tải về.vn nhé!