Cách giải nén tệp ZIP trong Google Power mà không cần tải trước Update 06/2023

Trên desktop, bạn có các tiện ích như WinZip và 7-Zip để giải nén tệp đơn giản. Tuy vậy, nếu như mong muốn giải nén tệp ZIP trên Google Power mà không cần tải nó thì phải làm sao?

Giải nén file trên Google Drive

Cách giải nén tệp ZIP trên Google Power

Nếu như ai đấy sẻ chia một tệp ZIP đã nén từ thư mục đám mây, bạn không có cách nào để giải nén tệp mà không tải nó về máy tính. Từ desktop, bạn sẽ giải nén file tin, sau đấy xử lý nội dung bên trong. Tuy vậy cách này thật tốn nhiều thời gian, đặc biệt là khi sau đấy bạn phải cần add lại nội dung của nó vào Google Power.

Nếu như không mong muốn mất thời gian và giải nén tệp ZIP gấp rút hơn, bạn sẽ thử tiện ích ZIP Extractor.

ZIP Extractor là một tiện ích mở rộng trên Chrome, có năng lực giải nén tệp ZIP trong Google Power. Nếu như bạn phải thực hiện nhiều công việc trên đám mây thì đây có thể là một công cụ trích xuất tệp tiết kiệm thời gian đáng kể trên Google Power.

Thiết lập tiện ích Chrome này từ Chrome Website Retailer. Hoặc mở tài khoản Google Power > New > Extra > Attach extra apps. Tìm ZIP Extractor và thiết lập nó.

ZIP Extractor

Giờ bạn sẽ chọn bất kỳ tệp nén trong Google Power để trích xuất nó. Chọn tệp và click on chuột phải vào Open with the ZIP Extractor để mở tệp ZIP trong Power. Ở lần dùng trước tiên, tiện ích này sẽ yêu cầu bạn cấp quyền truy xuất Google Power. Sau đấy, công đoạn giải nén sẽ xảy ra sau vài bước:

  1. Màn hình ZIP Extractor trao cho bạn chọn lựa tệp để giải nén. Theo mặc định, tất cả tệp có thể được chọn.
  2. Chọn Extract Now để giải nén vào thư mục mới bên trong thư mục hiện tại. Bạn có thể khác biệt thư mục tiêu.
  3. Tệp đã trích xuất được lưu vào một thư mục với tên y như tệp ZIP gốc.

Trên đây chính là cách giải nén tệp ZIP trong Google Power mà không cần tải nó về máy tính. Hello vọng bài content có ích với các bạn.