Cách chặn WinRAR mở tệp JAR trong 3 bước Update 09/2023

Nếu như không mong muốn WinRAR mở tệp JAR, bạn có cách để thực hiện những công việc đấy. Phía dưới là chỉ dẫn từng bước cấu hình WinRAR không mở tệp JAR.

Phần mềm giải nén WinRAR

Tải xuống WinRAR Tải xuống WinRAR cho Mac

Thường thường chúng ta nén tệp nhằm giảm dung lượng và đơn giản gửi tới các thiết bị khác nhanh hơn. Tuy vậy, đôi khi có những tệp nén mà bạn không mong muốn WinRAR mở trên thiết bị Android, iOS, Linux và Mac. VD như tệp JAR. Định dạng tập tin này là từ viết tắt của Java Archive, có năng lực xử lý tệp âm thanh, ảnh và magnificence. Bạn sẽ thích nghi dụng Java tuy nhiên không mong muốn WinRAR mở tệp JAR? Phía dưới là cách ngăn WinRAR mở định dạng này.

Cách không mở tệp JAR trên WinRAR

Bước 1: Mở WinRAR

Mở phần mềm WinRAR trên thiết bị chọn lựa. Ở thanh thực đơn phía trên cùng, click on Choices. Một danh sách thả xuống sẽ hiển thị.

Bước 2: Truy xuất các chọn lựa đã có sẵn

Ở danh sách hiện ra, click on tab Settings. Nhấn tab Integrations để mở danh sách toàn bộ định dạng tệp mà WinRAR có thể mở.

Thiết lập WinRAR

Bước 3: Bỏ tích tệp JAR

Tìm đuôi tệp JAR trong danh sách và bỏ tích nó. Hành động này sẽ ngăn WinRAR mở tệp JAR.

Bỏ tích JAR trong danh sách tùy chọn

Giờ bạn sẽ click on chuột phải vào tệp JAR và click on Open With > Select App để chọn chương trình bạn mong muốn mở tệp JAR. Nếu như tích At all times Use This App To Open .jar Information, tùy chọn này sẽ nắm rõ app đấy biến thành chương trình mặc định mở tệp JAR.

Như bạn thấy, tùy biến phần mềm nén tệp WinRAR gần như là đơn giản đúng không. Bạn sẽ đơn giản chọn loại tệp mong muốn mở hoặc không. Vì sao lại không thử ngay cơ chứ!