Các lệnh Shell trong Linux Update 09/2023

Bằng cách sử dụng các lệnh Shell trên Linux vừa thao tác đơn giản lại vừa giúp tiết kiệm thời gian, ít xảy ra lỗi. Trong bài viết dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu cho bạn các lệnh Shell trong Linux cơ bản.

Shell là chương trình người dùng đặc biệt, cung cấp giao diện cho người dùng sử các dịch vụ hệ điều hành. Shell chấp nhận các lệnh có thể đọc được và chuyển đổi các lệnh thành các nội dung mà kernel có thể hiểu được.

lenh shell trong linux

Về cơ bản, Shell là trình thông dịch ngôn ngữ lệnh, thực thi các lệnh đọc được từ các thiết bị đầu vào như bàn phím hoặc các file. Để tìm hiểu các lệnh Shell trong Linux, bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của Taimienphi.vn.

Các lệnh Shell trong Linux

Mục Lục bài viết:

1. Hiển thị nội dung các file trên Terminal.

2. Các lệnh thao tác file và thư mục.

3. Các lệnh trích xuất, sắp xếp và lọc dữ liệu.

4. Các lệnh điều hướng Terminal cơ bản .

5.Lệnh kiểm soát quyền truy cập các file.

1. Hiển thị nội dung các file trên Terminal

– Lệnh cat: được sử dụng để nối các file và trả về đầu ra trên các đầu ra chuẩn.

– Lệnh more: lọc phân trang thông qua văn bản trên màn hình tại một thời điểm.

cac lenh shell trong linux

– Lệnh less: được sử dụng để xem các file thay vì phải mở các file này. Tương tự như lệnh more, nhưng lệnh này cho phép di chuyển lùi cũng như chuyển tiếp.

cac lenh shell trong linux 2

– Lệnh head: được sử dụng để in N dòng đầu tiên của file. Lệnh chấp nhận N là đầu vào và giá trị mặc định của N là 10.

– Lệnh tail: được sử dụng để in các dòng N – 1 cuối cùng của file. Lệnh chấp nhận N là đầu vào và giá trị mặc định của N là 10.

cac lenh shell trong linux 3

2. Các lệnh thao tác file và thư mục

– Lệnh mkdir: được sử dụng để tạo thư mục, nếu thư mục đó chưa tồn tại. Chấp nhận tên thư mục làm tham số đầu vào.

cac lenh shell trong linux 4

– Lệnh cp: lệnh này sao chép các file và thư mục từ đường dẫn nguồn đến đường dẫn đích. Lệnh có thể sao chép file / thư mục với tên mới và đường dẫn đích, chấp nhận file / thư mục nguồn và file / thư mục đích.

cac lenh shell trong linux 5

– Lệnh mv: sử dụng để di chuyển các file hoặc thư mục. Lệnh này hoạt động gần giống như lệnh cp nhưng xóa bản sao của các file hoặc thư mục khỏi đường dẫn nguồn.

cac lenh shell trong linux 6

– Lệnh rm: được sử dụng để loại bỏ các file hoặc thư mục.

cac lenh shell trong linux 7

– Lệnh touch: được sử dụng để tạo hoặc cập nhật file.

cac lenh shell trong linux 8

3. Các lệnh trích xuất, sắp xếp và lọc dữ liệu

– Lệnh greb: lệnh này được sử dụng để tìm kiếm các văn bản được chỉ định trong 1 file.

cac lenh shell trong linux 9

– Lệnh greb với các biểu thức chính quy: được sử dụng để tìm kiếm văn bản bằng các biểu thức chính quy cụ thể trong file.

cac lenh shell trong linux 10

– Lệnh sort: lệnh này được sử dụng để sắp xếp nội dung của file.

cac lenh shell trong linux 11

– Lệnh wc: được sử dụng để đếm số lượng các ký tự, từ trong một file.

cac lenh shell trong linux 12

– Lệnh cut: được sử dụng để cắt một phần cụ thể của file.

cac lenh shell trong linux 13

4. Các lệnh điều hướng Terminal cơ bản

– Lệnh ls: lấy danh sách các file hoặc thư mục.
– Lệnh cd: sử dụng để thay đổi thư mục.
– Lệnh du: hiển thị mức dung lượng lưu trữ.
– Lệnh pwd: hiển thị thư mục làm việc hiện tại.
– Lệnh man: được sử dụng để hiển thị hướng dẫn các lệnh bất kỳ trên Linux.
– Lệnh rmdir: được sử dụng để xóa một thư mục trống.
– Lệnh ln file1 file2: tạo liên kết vật lý.
– Lệnh ln -s file1 file2: tạo liên kết tượng trưng.

5. Lệnh kiểm soát quyền truy cập các file

Các lệnh chmod và chown được sử dụng để kiểm soát quyền truy cập các file trên các hệ thống UNIX và Linux.

– Lệnh chown: được sử dụng để thay đổi chủ sở hữu file.
– Lệnh chmod: được sử dụng để sửa đổi quyền truy cập / cho phép của người dùng.

Bài viết trên đây Taimienphi.vn vừa giới thiệu cho bạn các lệnh Shell trong Linux. Ngoài ra nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào cần giải đáp, bạn đọc có thể để lại ý kiến của mình trong phần bình luận bên dưới bài viết nhé.

https://thuthuat.taimienphi.vn/cac-lenh-shell-trong-linux-45370n.aspx
Bên cạnh lệnh Shell, bạn nên tìm hiểu thêm về lệnh Screen trong Linux có quan hệ mật thiết với lệnh Shell, về cơ bản lệnh Screen trong Linux cho phép chúng ta mở nhiều cửa sổ shell trong duy nhất một cửa sổ lệnh (terminal command).