Chỉ dẫn xóa hoặc thay đổi mã PIN trên Home windows 11 Update 09/2023

Trong Home windows 11, mã PIN là công cụ bảo mật rất có ích và tiện lợi cho người sử dụng. Tuy vậy một vài người người sẽ không cảm nhận thấy thiết yếu hoặc vì nguyên nhân nào đấy mong muốn xóa mã PIN. Nội dung sau đây sẽ chỉ dẫn các bạn cách thay đổi hoặc xóa mã PIN trên Home windows 11.

Win11

Chỉ dẫn xóa hoặc thay đổi mã PIN trên Home windows 11

Để thực thi các thay đổi về mã PIN, trước tiên các bạn nhấn nút Get started sau đấy chọn Settings.

Settings

Ở cửa sổ hiện ra, nhấn chọn tiếp vào nút Accounts ở thực đơn bên trái.

 Accounts

Tiếp tục nhấn chọn dòng Signal-in choices.

Sign-in options. 

Trong danh sách hiện ra các bạn bấm vào mục PIN (Home windows Hi).

 PIN

Lúc này, các bạn phải cần quan tâm gạt nút ở dòng For stepped forward safety, handiest permit Home windows Hi sing-in for Microsoft account in this software (Really helpful) sang vị trí Off. Sau đấy các bạn sẽ chọn nút Alternate PIN để thay đổi mã PIN hoặc Take away để xóa mã PIN. Nếu như không gạt nút ở dòng  For stepped forward safety, handiest permit… sang Off thì tùy chọn Take away PIN sẽ không hiện ra.

 Change PIN

Để đổi mã PIN các bạn chỉ cần nhập mã PIN cũ sau đấy nhập tiếp mã PIN mới vào hộp thoại.

 PIN

Để xóa mã PIN, các bạn phải cần nhập password của tài khoản Microsoft để công nhận.

Chúc các bạn thực hiện thành công!