Chỉ dẫn dùng phần mềm Hộ tịch Chỉ dẫn hỗ trợ phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch Update 09/2023

Phần mềm hộ tịch là một trong những công cụ có ích tạo điều kiện cho ủy ban nhân dân, phòng Tư pháp, Sở tư pháp cấp tỉnh, thành phố, thị trấn, xã, phường thực hiện vai trò quản lý hộ tịch khẩn trương, chuẩn xác.

Đây là một phần mềm quản lý hộ tịch được nhiều đơn vị công dụng dùng. Với phần mềm này việc quản lý hộ tịch sẽ xảy ra theo quy trình hệ thống, ủy ban nhân dân cấp xã sẽ tổng hợp thông tin của người sử dụng theo mẫu trong phần mềm đưa rõ ra như họ và tên, chứng minh thư, số máy … Sau đấy, phòng Tư pháp sẽ cập nhật, sử lý các thông tin tài khoản rồi gửi về Sở Tư pháp.Trong nội dung sau đây Tải về.vn sẽ giới thiệu đến các bạn cách dùng phần mềm chi tiết từ

  • Cách đăng kí khai sinh,
  • Đăng kí khai tử,
  • Quản lí dám hộ,
  • Quản lí chấm dứt giám hộ,
  • Giấy nắm rõ trạng thái hôn nhân

Chỉ dẫn dùng phần mềm Hộ tịch