Chỉ dẫn đặt lịch học trực tuyến trên Google Meet Update 09/2023

Hầu hết buổi học on-line hay cuộc họp on-line đều được lập kế hoạch trước để mọi người có thể chuẩn bị và sắp đặt mọi việc để vào học/họp đúng giờ. Với nền tảng học trực tuyến Google Meet, bạn sẽ đơn giản đặt lịch học trực tuyến trong Google Calendar.

Cách đặt lịch học trực tuyến trên Google Meet

Bước 1: Truy xuất trang Google Meet và đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn. Nhấp vào New Assembly (Cuộc họp mới) và chọn Agenda in Google Calendar (Lịch biểu trong Google Lịch).

Lên lịch buổi học dễ dàng với Google Meet
Đặt lịch buổi học đơn giản với Google Meet

Bước 2: Google Calendar có thể được mở cùng với tài khoản của bạn trong một tab mới. Thêm thông tin về về buổi học trên màn hình chi tiết. Nhập tiêu đề, chọn ngày giờ, chọn thời gian bắt tay vào làm và kết thúc buổi học.

Thêm tiêu đề và thời gian buổi học
Thêm tiêu đề và thời gian buổi học

Bước 3: Thêm những người tham dự vào buổi học của bạn bằng việc dùng địa chỉ mail của họ trong phần Visitor ở bên phải. Bạn sẽ chọn các field quy định quyền của Visitor nếu như mong muốn cho phép những người tham dự có quyền gì trong buổi học.

Thêm học sinh và quyền của học sinh vào buổi học
Thêm học sinh và quyền của học sinh vào buổi học

Bước 4: Bạn sẽ cài đặt thông báo, gồm có miêu tả, chọn màu để mã hóa buổi học lên Google Calendar của bạn.

Đặt thông báo buổi học
Đặt thông báo buổi học

Bước 5: Khi hoàn tất, hãy nhấp vào Save (Lưu) ở trên cùng bên phải.

Lưu lại buổi học đã lên lịch
Lưu lại buổi học đã đặt lịch

Bước 6: Người sử dụng có thể được hỏi có mong muốn gửi lời mời qua mail cho những người tham dự buổi học không. Chọn Again to enhancing để thực thi thay đổi, Do not ship nếu như bạn mong muốn tự mình sẻ chia lời mời với những người tham dự hoặc Ship để gửi lời mời họ qua mail.

Tùy chọn gửi hoặc không gửi lời mời cho các học sinh tham gia buổi học
Tùy chọn gửi hoặc không gửi lời mời cho các học sinh tham gia buổi học

Khi những người tham dự buổi học nhận được lời mời, họ có thể chấp thuận hoặc từ chối chẳng hạn như bất kỳ sự kiện nào khác mà bạn mời họ tham gia bằng Google Calendar. Họ nhấp vào nút Sign up for with Google Meet trên sự kiện lịch trên Google Calendar của họ hoặc liên kết đến Google Meet trong mail lời mời tham gia buổi học.