Cách tự động click on một cách nhanh chóng bằng GS Auto Clicker Update 06/2023

GS Auto Clicker là một phần mềm tự động click on chuột nổi tiếng và có ích, đáng chú ý với người chơi recreation. Bài content sẽ chỉ dẫn bạn cách cài đặt tự động click on một cách nhanh chóng bằng GS Auto Clicker.

Dù là recreation thủ cần thực hiện hàng trăm click on chuột lặp lại hay khai triển công việc được kết nối với các tác vụ trùng lặp, GS Auto Clicker đều sẽ giúp bạn.

Chương trình tự động click on này là một phát hiện tuyệt vời mà người nghiện Reddit và chơi recreation đã ước muốn có từ lâu. Bố cục và giao diện dễ dàng, thoáng mắt của GS Auto Clicker khiến việc tác động qua lại với nó trở nên đơn giản. Phía dưới là cách cài đặt tự động click on một cách nhanh chóng bằng GS Auto Clicker.

Cách sử dụng GS Auto Clicker tự động click on một cách nhanh chóng

1. Truy xuất thực đơn Clicking

Giao diện GS Auto Clicker

GS Auto Clicker chỉ có 3 chọn lựa thực đơn. Toàn bộ công dụng tự động click on đều nằm trong tab Choices. Click on vào nó để truy xuất thực đơn Clicking từ thực đơn thả xuống.

2. Chỉnh sửa khoảng thời gian

Chỉnh sửa khoảng thời gian click bằng GS Auto Clicker

Sau khi mà bạn trỏ chuột vào nó, thực đơn phụ khác sẽ mở ra ở bên cạnh, hiển thị cho bạn 2 tùy chọn. Click on chọn lựa thứ 2, Repeat. Một cửa sổ sẽ mở ra chứa tần suất và khoảng thời gian theo giờ, phút, giây và mili giây. Để có click on một cách nhanh chóng, nhập một vài người có giá trị cao và nhấn OK.

3. Kiểm tra giới hạn

Khi mà bạn đặt tốc độ click on cao, bạn có thể thấy chương trình chạy nhanh với tốc độ auto click on chuột điên cuồng. Cho dù việc này rất thú vị tuy nhiên thật khó kiểm soát diễn tiến của chương trình đã đi tới đâu. Tuy vậy, đây vẫn là một trải nghiệm thú vị mà GS Auto Clicker mang tới cho người sử dụng.

Hello vọng bài content có ích với các bạn!