Cách kích hoạt và tùy biến Black Display trên TeamViewer Update 09/2021

Tính năng Black Display – Màn hình đen trên TeamViewer giúp cho bạn ẩn màn hình từ xa trong các kết nối tới máy tính Home windows, Mac, Linux. Phía dưới là cách sử dụng Black Display trên TeamViewer.

TeamViewer TeamViewer cho Mac

Với TeamViewer Black Display, bạn sẽ bảo đảm sự riêng tư ở nơi thực hiện những công việc bằng việc ẩn nội dung của màn hình từ xa. Khi kích hoạt màn hình đen trên TeamViewer:

 • Màn hình của máy tính từ xa sẽ bị ẩn ngaytức thì bằng ảnh bảo mật của TeamViewer như hình phía dưới.
Màn hình đen trên TeamViewer
 • Đầu vào trên máy tính từ xa cũng bị vô hiệu hóa.

Tương thích

Bạn sẽ bật tính năng màn hình đen của TeamViewer trong các kết nối trên hệ điều hành desktop bất kỳ (Home windows, macOS và Linux) tới thiết bị Home windows 7/8/10, Linux & macOS (chỉ TeamViewer 15.8 trở lên).

Yêu cầu đáng chú ý trên macOS

Do hạn chế kỹ thuật, người sử dụng macOS chỉ có thể kích hoạt màn hình đen của TeamViewer nếu như chọn Get started TeamViewer with Gadget. Ngoài những điều ấy ra, các quyền trợ năng cần được cấp cho app TeamViewer, gồm có trên cả hệ điều hành macOS 10.13.

Trợ năng trên macOS

Với các cài đặt truy xuất từ xa tùy chọn, bạn cũng nên:

 • Bỏ kích hoạt Siri bởi TeamViewer vẫn nghe và bức xúc với Hi there Siri.
 • Tắt âm thanh máy tính.

Chú ý, bạn không thể chặn đầu vào bàn phím ở phía điều khiển từ xa trong khi hiển thị các trường password hệ thống do các hạn chế trên macOS.

Cách kích hoạt Black Display trên TeamViewer

Trong một phiên điều khiển từ xa

Click on tab Movements (1) ở thanh công cụ Far flung Regulate và chọn Display Black Display (2).

Action trên thanh công cụ

Qua tùy chọn TeamViewer của máy tính từ xa

Bạn sẽ cài đặt TeamViewer Black Display được bật mặc định trong mọi kết nối tới thiết bị nhất định (VD: máy tính ở nơi thực hiện những công việc). Chi tiết từng bước thực hiện như sau:

 1. Mở TeamViewer trên máy tính từ xa.
 2. Tới Extras → Choices.
 3. Truy xuất tab Complex và cuộn xuống dưới Complex environment for connections to this laptop.
 4. Trước tiên, tích thiết lập Disable native enter, rồi tích Allow native blackscreen.
Bật Black Screen trên TeamViewer

Qua danh sách Computer systems & Contacts

1. Trong danh sách Computer systems & Contacts, chọn thiết bị, click on icon bánh răng màu xanh, rồi tới Homes.

Danh sách Computer & Contacts

2. Trong thực đơn Homes, click on Complex.

Tab Advance

3. Ở tùy chọn Far flung enter trong thiết lập Movements, chọn Disable far flung enter and display black display.

Vô hiệu hóa màn hình đen trên TeamViewer

Click on OK để lưu.

Cách bật màn hình đen qua danh sách máy tính và danh bạ trên TeamViewer

Chú ý:

 • những lúc bạn kết nối tới máy tính nhất định này, màn hình đen của TeamViewer sẽ tự động được bật và tính năng nhập từ xa sẽ bị vô hiệu hóa.
 • Hiện không hỗ trợ Linux.

Cách kích hoạt Black Display tùy biến trên TeamViewer

Bạn sẽ tùy biến tính năng này bằng việc chèn ảnh yêu thích khi kích hoạt màn hình đen trên TeamViewer.

Trên Home windows

Ở máy tính từ xa

1. Bảo đảm đã bật tùy chọn Get started with machine và đóng TeamViewer.

2. Mở Registry Editor và tới đường dẫn sau:

ComputerHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWOW6432NodeTeamViewer

3. Giờ click on Edit, tới New và chọn String Worth.

String Value trên TeamViewer

4. Đổi lại tên access chính CustomBlackScreen và thêm dưới dạng giá trị đường dẫn đưa bạn tới ảnh tùy biến và gồm có tên tệp ảnh trong đường dẫn đấy:

Chỉnh sửa chuỗi trong TeamViewer

… nhấn OK.

5. Giờ khởi động lại dịch vụ TeamViewer.

Trên máy tính cục bộ

 1. Mở TeamViewer.
 2. Kích hoạt TeamViewer Black Display. Ảnh tùy biến sẽ hiện trên máy tính từ xa.

Trên macOS

Trên máy tính từ xa

1. Bảo đảm đã bật Get started with machine và đóng TeamViewer.

2. Mở Terminal và thêm thiết lập sau:

sudo defaults write /Library/Personal tastes/com.teamviewer.teamviewer.personal tastes.plist CustomBlackScreen -string "/trail/to/take a look at.png"

Bảo đảm ảnh đã nằm trong đường dẫn bạn chọn.

Trên máy tính cục bộ

 1. Mở TeamViewer.
 2. Kích hoạt TeamViewer Black Display. Ảnh tùy biến sẽ hiện trên máy tính từ xa.

Chú ý:

 • Các định dạng ảnh được hỗ trợ cho Home windows là JPEG và PNG.
 • Các định dạng ảnh được hỗ trợ cho macOS là BMP, GIF, JPEG, PNG

Trên đây chính là cách sử dụng tính năng TeamViewer Black Display. Hello vọng bài content có ích với các bạn.