Cách để tạo bình chọn trên Google Meet Update 09/2023

Polls – Cuộc khảo sát ý kiến là một tính năng tuyệt vời của Google Meet. Nó giúp cho bạn tạo bình chọn trên Google Meet để giúp người xem đơn giản tìm thấy câu giải đáp cho câu hỏi.

Phần mềm học online Google Meet
Phần mềm học on-line Google Meet

Google Meet là nền tảng không mất phí tuy nhiên một vài người tính năng hiện mới chỉ đã có sẵn cho người sử dụng đăng ký một dịch vụ đóng phí. Tính năng khảo sát ý kiến là đặc biệt trong số đó. Hiện tại, nó chỉ đã có sẵn trong các phiên bản Google Workspace được chọn, gồm có: Necessities, Industry Plus, Industry Same old, Endeavor Same old, Endeavor Plus, Endeavor Necessities, Educating, Finding out Improve, và G Suite Industry. Người sử dụng đăng ký Training Plus, Nonprofits, Workspace Particular person Subscriber cũng có thể truy xuất tính năng này.

Ngoài hạn chế về phiên bản, bạn chỉ có thể tạo bình chọn trên Google Meet trên internet hoặc qua app desktop. Bạn chỉ có thể sử dụng app Google Meet trên cell để góp ý các cuộc khảo sát ý kiến.

Cách để tạo bình chọn trên Google Meet

Để tạo một bình chọn, bạn phải cần là người chủ trì phiên thực hiện những công việc on-line. Mặc định, Google Meet cấp quyền quản trị viên cho bất kỳ ai tạo cuộc họp, lớp học on-line. Theo một cách khác, nếu như bạn tạo lớp học, mặc định bạn có quyền quản trị.

Chi tiết từng bước tạo bình chọn trên Google Meet:

1. Một khi vào cuộc họp hay lớp học, chọn Actions ở bên phải dưới đây cùng.

Tính năng Polls trên Google Meet
Tính năng Polls trên Google Meet

2. Click on Polls và chọn Get started a ballot ở trang kế tiếp.

3. Nhập câu hỏi và lời giải thích. Chạm Upload an choice nếu như bạn mong muốn thêm nhiều hơn 2 lời giải thích. Nhớ rằng, Google Meet không hỗ trợ các tùy chọn trùng lặp.

4. Để đăng cuộc khảo sát ý kiến, chạm Release.

Mở thăm dò ý kiến trên Google Meet
Mở khảo sát câu hỏi trên Google Meet

5. Click on Save nếu như bạn định mở bình chọn sau.

6. Khi hoàn tất, bạn sẽ chạm nút Activites ở bên phải dưới đây để thoát. Khi sẵn sàng mở cuộc khảo sát ý kiến, tới Actions > Polls > click on Release. Google Meet ngaytức thì sẽ thông báo cho tất cả thành viên tham gia về bình chọn đấy.

Ngoài những điều ấy ra, nền tảng này cũng cung cấp tùy chọn mở cuộc khảo sát ý kiến và gửi góp ý. Ở Google Meet, người sử dụng chỉ có thể xem bình chọn khi đang trong phiên thực hiện những công việc on-line đấy. Khi cuộc họp, lớp học kết thúc, toàn bộ bình chọn sẽ bị xóa.

Cách nắm bắt bình chọn trên Google Meet

Cho phép các thành viên thấy kết quả bình chọn trên Google Meet

Mặc định, kết quả bình chọn chỉ hiển thị với người chủ trì. Tuy nhiên bạn cũng có thể cấp quyền này cho toàn thể như sau: Khi tạo cuộc khảo sát ý kiến, bật Display everybody the effects.

Kết thúc một bình chọn trên Google Meet

Tới Actions > chọn Polls > click on Finish the ballot. Nhớ rằng, hành động này sẽ chỉ ngăn thành viên không nhập được góp ý. Tuy vậy, họ vẫn có thể xem bình chọn.

Xóa bình chọn trên Google Meet

Nếu như thấy lỗi trong cuộc khảo sát câu hỏi trên Google Meet, bạn sẽ xóa nó như sau: click on Actions > chọn Polls > click on Delete.

Cách giải đáp một bình chọn trên Google Meet

Bạn có thể nhận được thông báo “The host has began a ballot” khi có một cuộc khảo sát ý kiến trong Google Meet bạn đang tham gia. Để tới phần bình chọn, chạm Open. Ngoài những điều ấy ra, bạn cũng có thể thực hiện theo những bước sau:

  1. Chạm icon 3 chấm ở dưới đây bên phải.
  2. Chọn Actions từ thực đơn hội thoại.
  3. Chạm Polls và chọn góp ý.
  4. Nhấn Vote để nhập góp ý.

Google Meet ngaytức thì gửi kết quả qua mail của người tạo khi cuộc bình chọn kết thúc. Báo cáo này gồm có tên người tham dự và góp ý của họ.

Trên đây chính là cách để tạo bình chọn trên Google Meet. Hello vọng bài content có ích với các bạn.