Cách đánh dấu bản thân an toàn trên trang Facebook Update 09/2023

Tính năng Protection Test của trang Facebook sẽ giúp ích cho bạn cho toàn thể trong danh sách những người bạn biết bạn an toàn sau bất kỳ sự cố nào đấy ở khu vực đang sống. Phía dưới là cách sử dụng Protection Test để tự đánh dấu bản thân an toàn trên trang Facebook.

Cách tự đánh dấu bản thân an toàn trên trang Facebook

Công đoạn này thực hiện tương tự trên cellular hoặc desktop.

Trang Ứng phó khẩn cấp trên Facebook
Trang Ứng phó khẩn cấp trên trang Facebook
  1. Tới trang Ứng phó khẩn cấp – Disaster Reaction trên trang Facebook: https://www.fb.com/crisisresponse/.
  2. Bạn có thể thấy một danh sách các cuộc khủng hoảng đang xảy ra, gồm có cả những sự kiện đang liên quan tới người mà bạn quen biết.
  3. Click on nút Tìm hiểu thêm – Be told Extra trên cuộc khủng hoảng bạn mong muốn tìm hiểu.
  4. Bạn có thể thấy một thông báo hỏi về sự an toàn của bạn.
  5. Chọn I’m Protected để sẻ chia một bài content thông báo cho những người bạn biết về hiện trạng của bạn.
Click I'm Safe nếu bạn đang an toàn
Click on I am Protected nếu như bạn đang an toàn

trang Facebook sử dụng dữ liệu vị trí để hiện các cuộc khủng hoảng ảnh hướng đến bạn. Tuy vậy, trong một vài người trường hợp, giống như khi đi du lịch, bạn sẽ tự đánh dấu bản thân an toàn trong một sự kiện nằm ngoài khu vực thường cư trú.

Nếu như ở trong trường hợp này, bạn có thể thấy tin nhắn trang Facebook hỏi bạn có đang ở trong vùng bị liên quan một khi click on nút Be told Extra về sự kiện nhất định nào đấy. Giải đáp Sure để banner Protection Test hiện ra.

Khi mọi người ở vị trí của bạn đăng các nội dung bài viết ảnh hưởng tới sự kiện hay các hãng tin tức báo cáo về sự kiện thảm khốc nào đấy, bạn cũng sẽ thấy thông báo xác minh độ an toàn trên trang chủ trang Facebook.

Trang Be told Extra cũng có các tab House and Protection Test ở phía trên. Tab House cung cấp thông tin chung về thảm họa cùng các bí kíp bảo vệ bản thân và gửi yêu cầu giúp đỡ, quyên góp…

Cách kiểm tra sự an toàn của những người bạn

Bạn cũng có thể tới tab Protection Test để liên hệ với một người bạn bị liên quan nếu như không thấy họ tình trạng thái trên trang này.

1. Chọn Extra > Now not marked as protected but.

Tìm bạn trong khu vực bạn đang ở

2. Ngoài những điều ấy ra, sử dụng Seek for pals trong Pals within the house.

Nhập tên bạn muốn tìm vào trường tương ứng

Miễn là có những người bạn trang Facebook trong vùng bị liên quan, bạn có thể thấy Ask If Protected cạnh tên của họ.

Trên đây chính là cách sử dụng tính năng Protection Test trên trang Facebook. Hello vọng bài content có ích với các bạn.