Cách sắp đặt lời nhắc trên iPhone theo tag Update 09/2023

iOS 15 hỗ trợ thêm tag cho lời nhắc để người sử dụng dễ tìm kiếm hơn. Phía dưới là cách làm lời nhắc trên iPhone kèm theo tag.

Cách dùng Reminders trên iPhone kèm tag
Cách sử dụng Reminders trên iPhone kèm tag

Reminders là ứng dụng đã có sẵn trên iPhone, giúp người sử dụng lập danh sách việc cần làm và sắp đặt chúng theo trình tự ưu tiên. Dù Reminders đã là một công cụ hoàn thiện hiệu năng công việc xuất sắc tuy nhiên Apple vẫn cải tiến tính năng của nó bằng việc giới thiệu tag trong iOS 15.

Tag là gì?

Tag hay hashtags được dùng rộng lớn ở hầu hết nền tảng kênh mạng xã hội. Chúng là các nhãn hay keyword đứng trước dấu #, cho phép bạn tìm thật nhanh bài content và tranh luận về đề tài nào đấy.

Tag của Apple cũng giống như là vậy. Chúng sắp đặt lời nhắc của bạn dựa theo keyword. VD, bạn sẽ đặt lời nhắc học bài và thêm tag như #find out about hay #faculty.

Bạn cũng có thể sử dụng chúng trên lời nhắc hiện có để đơn giản lọc hoặc tìm kiếm theo tag trên nhiều danh sách.

Cách thêm tag vào Apple Reminders

Tag sẽ không hoạt động trong Reminders trừ khi mà bạn đồng bộ ứng dụng với tài khoản iCloud. Để thực hiện những công việc đấy:

 1. Tới Settings, rồi chạm vào tên của bạn ở phía trên đầu của màn hình.
 2. Chạm iCloud, rồi bật nút công tắc cho Reminders.
 3. Một khi mở app Reminders, bạn có thể thấy nút Improve. Chạm vào nó, rồi chọn Improve now.

Sau khi đã kích hoạt iCloud cho Reminders, giờ bạn sẽ sử dụng tính năng này. Để thêm tag vào Reminders:

 1. Mở Reminders và đặt một lời nhắc mới trên iPhone bằng việc chạm New Reminder.
 2. Thêm tiêu đề cho lời nhắc.
 3. Chạm nút Tag (#) và điền từ khóa. Chú ý, tag chỉ nên sử dụng một từ. Tuy vậy, bạn sẽ sử dụng dấu gạch dưới hoặc gạch nối để phân tách các từ nếu như thích. Nếu như mong muốn thêm nhiều keyword, chỉ cần nhập từ khi bắt đầu tiên, sau đấy nhấn phím cách để nhập thêm tag khác.
 4. Chạm Upload.

Bạn cũng có thể trực tiếp thêm tag vào một lời nhắc bằng việc gõ biểu tượng # trên bàn phím. Nếu như thường xuyên sử dụng tag nào đấy, bạn có thể thấy chúng xuất hiện trong gợi ý tag một khi gõ # hoặc chạm nút Tag. Thiết bị của bạn sẽ gồm có đề nghị tag đã sử dụng trong app Notes.

Cách xem lời nhắc theo tag nhất định

Bạn sẽ sử dụng Tags để lọc nhanh dữ liệu trong toàn bộ danh sách và tìm lời nhắc theo tag nào đấy. Toàn bộ tag bạn tạo tự động được thêm dưới dạng một nút bấm trên trình duyệt web tag trong My Lists. Chú ý, nếu như không còn sử dụng tag nào đấy, bạn có thể không thấy nó ở đây.

Tạo danh sách thông minh bằng tag

Bạn sẽ tạo một Good Record dựa trên tag nhất định. Good Record chẳng hạn như mọi danh sách khác, ngoại trừ việc nó tự động cập nhật theo bộ lọc của bạn. Ngoài tag, bạn sẽ gồm có các bộ lọc cho Good Record như giờ, ngày & tháng, ưu tiên, vị trí.

Để tạo một Good Record:

 1. Mở Reminders, rồi chạm Upload Record.
 2. Nhập tên danh sách.
 3. Chọn màu và icon thích hợp với danh sách của bạn.
 4. Chạm Make into Good Record.
 5. Chọn tag và tùy biến bộ lọc cho Good Record của bạn. Chỉ lời nhắc thích hợp với bộ lọc mới hiện trên danh sách của bạn.
 6. Chạm Finished.

Trên đây chính là cách làm lời nhắc trên iPhone kèm theo tag. Hello vọng bài content có ích với các bạn.