Cách để tạo tự động click on trên Macrorify Update 09/2021

Macrorify giúp cho bạn tạo các tác vụ tự động click on và phát hiện hình ảnh. Ở bài content này, hãy cùng Tải về.vn tìm hiểu cách để tạo toàn bộ những loại tự động click on, vuốt trên Macrorify.

Tự động click on trong Macrorify

Bạn có hai cách để tạo click on trên Microrify, gồm có:

Cách 1: Sử dụng iconIcon bàn tay trên thanh công cụ hoặc thanh phía dưới.

Cách 2: Sử dụng hàm click on() trong code

Tạo click on dài, click on đúp, trì hoãn, ngẫu nhiên

Tự động click trên Macrorify

Chạm điểm click on để mở thực đơn này. Hầu hết các tham số đều rất dễ hiểu.

Tăng tham số Grasp để tạo click on dài.

Tăng tham số Repeat để tạo click on đúp, click on ba lần liên tiếp…

Sử dụng Randomize để ngẫu nhiên hóa vị trí click on cho mỗi lần lặp. Tọa độ của một click on được tạo ngẫu nhiên trong vòng tròn với tọa độ ban đầu ở trung tâm và số được nhập là bán kính (x +- a, y +- a).

Code tương đương

click on(Level(1200, 540), CParam.cling(100).repeat(3).lengthen(0).waitNext(100).random(0))

Tự động vuốt trong Macrorify

Vuốt là tác vụ di chuyển ngón tay từ điểm này sang điểm khác. Bạn sẽ vuốt bằng nhiều ngón tay. Hầu hết màn hình cảm ứng đều hỗ trợ vuốt 10 ngón và Macrorify cũng vậy.

Cách 1: Sử dụng iconVuốt ở thanh công cụ hoặc thanh phía dưới

Cách 2: Sử dụng hàm swipe() trong code

Các điểm vuốt

Mỗi điểm trên màn hình (3-1, 3-2…) còn được nhắc đên là Swipe Level. Nhiều điểm kết nối với nhau (3-1 -> 3-2 -> 3-3) để hình thành Swipe Trail hoặc một Finger.

Điểm vuốt

Điểm vuốt trên Macrorify

Chạm điểm để mở popup.

Sử dụng Grasp để thay đổi thời gian giữ một điểm.

Thay đổi Velocity để nắm bắt tốc độ di chuyển từ điểm này sang điểm khác.

Bạn có 6 cài đặt trước để chọn lựa: Very Sluggish – Rất chậm, Sluggish – Chậm, Standard – Bình thường, Rapid – Nhanh, Very Rapid – Nhanh chóng, Flick – Gõ nhẹ.

Các cử chỉ vuốt phổ biến:

  • Kéo & thả: Tạo một Swipe với 1 trail và 2 điểm. Đặt thời gian Grasp cho điểm trước tiên sang giá trị cao (VD: 3000ms)
  • Pinch: Tạo một Swipe với 2 trail, mỗi trail có 2 điểm. Sắp đặt 2 con đường hướng vào nhau.
  • Zoom: Giống như là Pinch tuy nhiên tạo 2 điểm trail hướng ra xa nhau.
  • Di chuyển nhân vật: Giống như là kéo & thả tuy nhiên thay vì giữ điểm trước tiên, giờ chúng ta sẽ giữ điểm thứ 2.

Code tương đương

var trail = [SwipePoint(Point(220, 710), 0, 20), SwipePoint(Point(454, 712), 0, 10)]
swipe(trail, SParam.repeat(3).lengthen(0).waitNext(100).random(0))

Hello vọng chỉ dẫn trên giúp cho bạn dùng Macrorify đơn giản hơn.

Leave a Reply