Minecraft 1.18 phần 2: Hé lộ bổ sung mới nhất Update 10/2023

Minecraft 1.18 phần 2 đã hé lộ những hình ảnh trước tiên về các thay đổi nổi bật ở phiên bản mới. Phía dưới là những thay đổi mới nhất về Minecraft 1.18 phần 2 vừa mới được hé lộ.

Chi tiết cập nhật Minecraft 1.18

Cơ chế tạo toàn cầu mới

Cách tạo thế giới mới trong Minecraft 1.18

Ở Minecraft 1.18, Mojang đã đại tu lại cách để tạo toàn cầu và lần thứ nhất, bạn sẽ khai thác dưới cấp Y – Stage 0. Lớp dưới cấp 0 còn được gọi là Deepslate Layer, trong số đó đá cuội trở thành các khối đá phiến sâu. Trước bản cập nhật Minecraft 1.18, phạm vi mức độ Y từ 0 tới 256. Sau đấy, nó được thay đổi thành từ -64 tới 320. Hiện tại, các mạch quặng cũng đang di chuyển chuyên sâu xuống dưới lòng đất.

Tính năng Package deal mới

Vật phẩm lưu giữ Package deal là cách hoàn toàn mới để người chơi quản trị kho hàng đồ. Nó cho phép bạn kết hợp nhiều vật dụng vào một vị trí. Thế nhưng, Package deal không tăng tổng số lượng bạn có trong một slot. Nó chỉ cho phép bạn giữ nhiều đồ không giống nhau ở cùng một nơi.

Bạn sẽ tạo Package deal từ 2 String và 6 Rabbit Conceal, và click on vào một gói trong kho của bạn để mở kho chứa đồ thu nhỏ gồm 6 vị trí. Các gói sẽ được sử dụng bên trong kho nhỏ đấy để bạn đơn giản lấy vật phẩm vừa mới được đưa vào.

Núi chân thực và cao hơn

Núi trong Minecraft

Do phạm vi tối đa ở mức độ Y đã tăng từ 256 sang 320, toàn bộ ngọn núi được tạo trong Minecraft đã cao và lớn hơn đáng kể. Thay vì chỉ có những ngọn núi trong một biome Minecraft đơn lẻ, một ngọn núi giờ có thể chứa tới 5 biome phụ hình thành các lớp của nó.

Ngoài những điều ấy ra, Minecraft 1.18 phần 2 còn bổ sung thêm mob Warden, có thể mạnh nhất trong các kiểu mob, với HP trên 60, đủ để giết người chơi mặc giáp bằng netherite hoàn toàn. Bên cạnh đấy, bạn cũng tìm thấy ở bản cập nhật này rất nhiều khối độc đáo mới.