Genshin Affect: Cách có chìa khóa mở đền thờ và phần thưởng Update 09/2023

Bên trong đền thờ ở Genshin Affect có thể trao cho người chơi rất nhiều kho báu. Bài content sẽ chỉ dẫn bạn cách có chìa khóa mở cửa vào đền thờ và lấy kho báu bên trong.

Các địa điểm tìm khóa mở đền thờ trong Genshin Impact
Các địa điểm tìm khóa mở đền thờ trong Genshin Affect

Vì sao cần khóa mở đền thờ trong Genshin Affect

Bên trong đền thờ – Shrine of Intensity luôn có Sumptuous Chest đang chờ bạn mở khóa. Chúng cho bạn Journey Rank XP, trang bị, nguyên thạch và các vật phẩm cải thiện. Bạn phải cần thu thập chúng nếu như mong muốn tác động qua lại với toàn bộ các kiến trúc ở Teyvat. Tìm được chìa khóa cũng là công việc thú vị dù gần như là đơn giản.

Bạn có một vài người cách để kiếm chìa khóa mở đền thờ trong Genshin Affect, gồm có: chinh phục các area, coi như hoàn tất những vai trò nhất định. Đền thờ nằm rải rác ở toàn bộ các vùng trong Genshin Affect. Bạn đơn giản bắt gặp một Shrine of Intensity trên đường đi.

Chìa khóa mở đền thờ ở Mondstadt
Chìa khóa mở đền thờ ở Mondstadt

Chinh phục các area để kiếm chìa khóa mở Shrine of Intensity trong Genshin Affect

 • Đền sói: Người chơi ít nhất phải đạt hạng mạo hiểm 15.
 • Đền Falcon: Người chơi ít nhất phải đạt hạng mạo hiểm 12.
 • Eagle’s Gate: Người chơi ít nhất phải đạt hạng mạo hiểm 21.
 • Đền sư tử: Người chơi ít nhất phải đạt hạng mạo hiểm 18.
 • Area of Forsaken Wreck: Người chơi ít nhất phải đạt hạng mạo hiểm 24.
 • Area of the Wayward Trail: Người chơi ít nhất phải đạt hạng mạo hiểm 27.
 • Hidden Palace of Guizang Formulation (Voyage to the Sanguine Sky): Người chơi ít nhất phải đạt hạng mạo hiểm 30.
 • Hidden Palace of Guizang Formulation (Travels of the Moonlit Venturer): Người chơi ít nhất phải đạt hạng mạo hiểm 35.

Coi như hoàn tất vai trò để kiếm chìa khóa mở Shrine of Intensity trong Genshin Affect

 • New Horizons of Journey
 • Journey Rank Ascension 1
 • Journey Rank Ascension 2
 • The Chi of Yore (Chi of Gyun)
 • The Tree Who Stands By myself
 • Treasure Misplaced, Treasure Discovered
Chìa khóa mở đền thờ trong Genshin Impact
Chìa khóa mở đền thờ trong Genshin Affect

Sau khi mà bạn đã thu thập được chìa khóa, hãy tới đền thờ, đi vào kỹ càng vào bên trong và kiếm phần thưởng. Bạn cũng có thể mời những người bạn cùng tham gia để chinh phục các area nhanh hơn.