Axie Infinity: Cách construct Axie tốt nhất cho Area PVP Update 09/2021

Cách sử dụng Axie cực kì quan trọng trong cuộc đấu PVP ở chế độ Area. Phía dưới là một vài người gợi ý cách construct Axie tốt nhất để tham gia Area PVP trong Axie Infinity.

Cách construct Axie tốt nhất trong chế độ Area của Axie Infinity