Từ 05/9/2021, bỏ giấy khen học sinh tiên tiến ở cấp 2, cấp 3 Update 09/2021

Bộ Giáo dục và huấn luyện vừa ban hành Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về nhận xét học sinh THCS và THPT.

Theo đấy Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/9/2021 và áp dụng cho học sinh lớp 6 của năm học này. Theo đấy, từ nay sẽ không còn hình thức khen thưởng danh hiệu Học sinh tiên tiến.

Chính thức bỏ Giấy khen Học sinh tiên tiến từ năm 2021-2022

Một trong những nội dung đặc biệt của Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT này là quy định về việc tặng giấy khen cho học sinh nêu tại Điều 15. Theo đấy, Hiệu trưởng sẽ tặng giấy khen để khen thưởng cuối năm học cho học sinh:

– Học sinh xuất sắc: Học sinh có kết quả tập luyện, kết quả học tập cả năm được nhận xét ở mức Tốt và có ít nhất sáu môn học được nhận xét bằng đánh giá kết hợp điểm số có điểm trung bình môn cả năm đạt từ 9,0 trở lên.

Học sinh giỏi: Học sinh có kết quả tập luyện và kết quả học tập cả năm học được nhận xét ở mức Tốt.

Trong lúc đó, theo khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT , học sinh chỉ được xác nhận đạt danh hiệu học sinh giỏi học kỳ hoặc cả năm học nếu như hạnh kiểm tốt và học lực giỏi; đạt học sinh tiên tiến học kỳ hoặc năm học nếu như hạnh kiểm và học lực từ loại khá trở lên.

Như vậy, theo quy định mới, từ 05/9/2021 – Thông tư 22 có hiệu lực thì không còn học sinh tiên tiến mà thay vì vậy sẽ chỉ còn học sinh xuất sắc và học sinh giỏi. Cùng lúc đó, việc khen thưởng danh hiệu cũng không căn cứ vào hạnh kiểm và học lực mà căn cứ vào kết quả tập luyện và kết quả học tập.

Hiệu trưởng cũng sẽ trao giấy khen cho học sinh giỏi và học sinh xuất sắc cũng giống như khen thưởng học sinh có thành tích đột xuất trong tập luyện và học tập của năm học (quy định cũ, Hiệu trưởng tặng giấy khen cho học sinh có thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong học tập, tập luyện).

Cùng lúc đó, khoản 2 Điều 15 Thông tư 22 cũng nêu rõ:

Học sinh có thành tích đáng chú ý được nhà trường xem xét, đề xuất cấp trên khen thưởng

Bên cạnh đấy, thông tư 22 cho phép một vài người như: Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mĩ thuật, Nội dung giáo dục của địa phương, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp… được nhận xét bằng đánh giá theo một trong hai mức: Đạt, Chưa đạt.

Đối với các môn học còn lại, kết hợp giữa nhận xét bằng đánh giá với nhận xét bằng điểm số. Kết quả học tập theo môn học được nhận xét bằng điểm số theo thang điểm 10 và phải làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất nếu như điểm là số nguyên hoặc số thập phân.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/9/2021 và làm theo Lịch trình khai triển chương trình giáo dục phổ thông mới (CT GDPT 2018) đối với cấp trung học. Xuất phát từ năm học 2021-2022 áp dụng với lớp 6 và với các khối lớp khác ở những năm tới.

Như vậy, căn cứ quy định trên, từ 05/9/2021 – ngày Thông tư 22 chính thức có hiệu lực thì học sinh hai cấp học THCS và THPT không còn xếp loại hạnh kiểm mà thay vì vậy là nhận xét kết quả tập luyện.