Phụ cấp trách nhiệm công việc đối với giáo viên 2021 Update 09/2021

Phụ cấp trách nhiệm công việc là gì? Đối tượng giáo viên nào được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc? Đây chính là câu hỏi được rất nhiều giáo viên chú ý.

Trong bài viết sau đây Tải về.vn sẽ giới thiệu đến quý thầy cô tất cả kiến thức về lương phụ cấp trách nhiệm công việc để quý thầy cô đọc thêm. Từ đấy gấp rút nhận biết mình có được hưởng không và mức hưởng như nào.

Phụ cấp trách nhiệm là gì?

Phụ cấp trách nhiệm là khoản tiền hỗ trợ ngoài lương dành cho người lao động vừa trực tiếp tham gia sản xuất/ làm công tác chuyên ngành – vừa phụ trách công tác quản lý dù không nắm chức phận lãnh đạo hoặc làm công việc đòi hỏi tính trách nhiệm cao mà chưa được nắm rõ trong mức lương căn bản. Phụ cấp trách nhiệm có thể được chi trả cùng kỳ nhận lương hàng tháng.

Đối tượng được hưởng phụ cấp trách nhiệm.

Đối tượng hưởng Mức hưởng
Gồm 4 mức:
Giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thuộc biên chế trả lương của các trường chuyên biệt… – 0,1 x mức lương cơ sở
– 0,2 x mức lương cơ sở
– 0,3 x mức lương cơ sở
– 0,5 x mức lương cơ sở

Cách tính lương phụ cấp trách nhiệm công việc

Mức hưởng phụ cấp = Mức lương cơ sở x hệ số

Trong số đó:

Hệ số gồm 04 mức: 0,5; 0,3; 0,2 và 0,1 theo bảng phía dưới.

Mức lương cơ sở vào thời điểm hiện tại đang là 1,49 triệu đồng/tháng (Theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP).

Mức hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc

Mức hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc được quy định như sau:

Cơ quan: đồng/tháng

STT

Hệ số

Mức phụ cấp đến 31/12/2021

Mức phụ cấp từ 01/1/2022 (nếu như áp dụng mức lương cơ sở 1,6 triệu đồng/ tháng)

1 0,1 149.000 160.000
2 0,2 298.000 320.000
3 0,3 447.000 480.000
5 0,5 745.000 800.000

Ngoài những điều ấy ra quý thầy cô xem thêm: