Padlet sẽ giúp ích cho bạn làm gì? Update 09/2023

Padlet là ứng dụng bảng ghim không mất phí với hàng loạt mẫu và tính năng giúp cho bạn làm ra một không gian học tập hay họp nhóm on-line hiệu quả. Phía dưới là một vài người cách bạn sẽ sử dụng Padlet phục vụ cho công việc.

Gợi ý những cách sử dụng Padlet