Học phí dạy trực tuyến được tính thế nào? Update 03/2023

Học phí dạy trực tuyến được tính thế nào? Học trực tuyến có phải đóng học phí không? Có lẽ đây chính là câu hỏi mà rất nhiều phụ huynh đang cần tìm lời trả lời.

Năm học 2021 – 2022 đang tới gần, tuy nhiên dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến hết sức khó hiểu nên nhiều địa phương đã tạo dựng kế hoạch tổ chức khai giảng on-line, dạy học trực tuyến để bảo đảm an toàn cho học sinh.

Học phí dạy trực tuyến năm 2021 – 2022 được tính như thế nào?

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ khoản chi học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, huấn luyện, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2021.

Nghị định 81/2021/NĐ-CP áp dụng đối với trẻ em mầm non, học sinh, học viên, sinh viên, nghiên cứu sinh (gọi chung là người học) đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 17 Nghị định 81/2021 về không thu học phí có thời hạn nêu rõ:

Khi diễn ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng do đơn vị có thẩm quyền đưa ra; tùy thuộc theo cấp độ và phạm vi thiệt hại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn cụ thể đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, sinh viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng diễn ra các sự kiện bất khả kháng.

Như vậy, bên cạnh quy định không thu học phí có thời hạn với trường hợp diễn ra thiên tai như trước đó, Nghị định 81 bổ sung thêm trường hợp xem xét, quyết định không thu học phí có thời hạn với cả trường hợp diễn ra dịch bệnh và các sự kiện bất khả kháng khác.

Theo đấy, các đối tượng học sinh thuộc vùng thiên tai, dịch bệnh, vùng diễn ra sự kiện bất khả kháng được xem xét không thu học phí có thời hạn theo quy định trên gồm:

  • Trẻ em mẫu giáo.
  • Học sinh phổ thông công lập.
  • Sinh viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông.