Giáo viên có được hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không? Update 09/2023

Gói hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 đang nhận được rất nhiều chú ý của người lao động, nhiều thầy cô cũng băn khoăn không hề biết mình có thuộc đối tượng được hưởng tiền hỗ trợ bởi đại dịch COVID-19 này không?

Dịch bệnh Covid-19 kéo dài khiến cuộc sống của người dân bị xáo trộn, liên quan tới kinh tế, đời sống. Chính vì thế, Chính phủ quyết định thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng con người bị liên quan bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết sau đây để hiểu một cách rõ ràng hơn:

Đối tượng được hưởng tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Theo quy định tại điểm a khoản 1 mục II Nghị quyết 116, đối tượng người lao động được hỗ trợ bằng tiền từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp gồm:

– Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại thời điểm 30/9/2021 tuy nhiên không gồm có người lao động thực hiện những công việc tại:

 • Đơn vị Nhà nước.
 • Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị, xã hội.
 • Cơ quan vũ trang nhân dân.
 • Cơ quan sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên.

– Người lao động đã dừng đóng BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng thực hiện những công việc trong thời gian từ 01/01/2020 – 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu, không gồm có người hưởng lương hưu hàng tháng.

Giáo viên có được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không?

Giáo viên trường công lập

Theo Điều 9 Nghị định 60/2021/NĐ-CP, cơ quan sự nghiệp công lập bao gồm 4 nhóm:

 • Cơ quan sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.
 • Cơ quan sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên.
 • Cơ quan sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.
 • Cơ quan sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Theo đấy, chỉ có người lao động thực hiện những công việc tại cơ quan sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên không thuộc trường hợp được hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

Người lao động tại các cơ quan sự nghiệp công lập khác vẫn thuộc trường hợp được hỗ trợ nếu như thuyết phục điều kiện đang đóng BHTN tại thời điểm 30/9/2021.

Căn cứ Điều 43 Luật Việc làm 2013, người lao động thực hiện những công việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thực hiện những công việc không nắm rõ thời hạn hoặc nắm rõ thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên đều thuộc đối tượng tham gia BHTN.

Vì vậy, giáo viên dù là viên chức hay giáo viên hợp đồng trong tổ chức sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, tự đảm bảo chi thường xuyên và tự đảm bảo một phần chi thường xuyên nếu như đang đóng BHTN tại thời điểm 30/9/2021 đều thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

Giáo viên trường dân lập

Ngoài đối tượng giáo viên trường công (các cơ quan sự nghiệp công lập) nêu trên thì còn có giáo viên ký hợp đồng lao động với các trường dân lập. Quan hệ lao động trong trường hợp này được xác lập giữa:

 • Người lao động: Giáo viên.
 • Người sử dụng con người: Hiệu trưởng các trường dân lập, tư thục.

Căn cứ Nghị quyết 116 nêu trên, các đối tượng giáo viên trường dân lập được hỗ trợ theo Nghị quyết 116 gồm giáo viên đang ký hợp đồng lao động với trường dân lập, đang tham gia BHTN tại thời điểm 30/9/2021.

Đồng nghĩa, sẽ có các trường hợp sau đây không được hưởng hỗ trợ từ Nghị quyết 116 dù đang đi làm:

 • Giáo viên chỉ ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng bởi những đối tượng này theo Điều 43 Luật Việc làm không được đóng bảo hiểm thất nghiệp.
 • Giáo viên đang nghỉ hưởng chế độ thai sản: Theo khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH, người đang nghỉ hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày trở lên không tính đóng BHTN. Tuy vậy, nếu như người này đi làm sớm, đã được trường dân lập đóng BHTN tại thời điểm 30/9/2021 thì được hỗ trợ.
 • Giáo viên nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng 9/2021 thì sẽ không đóng BHTN của tháng 9/2021 nên tại thời điểm 30/9/2021, giáo viên này không tham gia BHTN nên không được hỗ trợ.