Chỉ dẫn xét điểm học sinh giỏi, học sinh xuất sắc Update 09/2021

Ngày 20/07/2021, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về nhận xét học sinh THCS và THPT.

Theo đấy kể từ ngày 05/09/2021 việc nhận xét học sinh THCS, THPT được quy định mới có nhiều điểm khác so sánh với quy định trước đó. Vậy cách xếp loại học sinh giỏi, xuất sắc theo quy định mới như nào, mời các bạn cùng theo dõi nội dung sau đây nhé.

Bỏ danh hiệu học sinh tiên tiến cấp THCS, THPT

Về việc khen thưởng cuối năm học, điểm a khoản 1 Điều 15 Thông tư 22 quy định:

1. Hiệu trưởng tặng giấy khen cho học sinh

a) Khen thưởng cuối năm học

– Khen thưởng danh hiệu “Học sinh Xuất sắc” đối với những học sinh có kết quả tập luyện cả năm học được nhận xét mức Tốt, kết quả học tập cả năm học được nhận xét mức Tốt và có ít nhất 06 (sáu) môn học được nhận xét bằng đánh giá kết hợp với nhận xét bằng điểm số có ĐTBmcn đạt từ 9,0 điểm trở lên.

– Khen thưởng danh hiệu “Học sinh Giỏi” đối với những học sinh có kết quả tập luyện cả năm học được nhận xét mức Tốt và kết quả học tập cả năm học được nhận xét mức Tốt.

Trong lúc đó, ở các năm học trước, theo Điều 18 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, học sinh được khen thưởng danh hiệu học sinh giỏi nếu như hạnh kiểm tốt và học lực giỏi hoặc danh học sinh tiên tiến nếu như hạnh kiểm và học lực từ loại khá trở lên.

Như vậy, theo quy định mới, từ 05/9/2021 – khi Thông tư 22 chính thức có hiệu lực, các trường sẽ không xếp loại và khen thưởng danh hiệu học sinh tiên tiến nữa. Thay vì vậy, sẽ chỉ trao tặng giấy khen đối với học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và học sinh giỏi.

Ngoài những điều ấy ra, cũng tại Điều 15 Thông tư 22, nhà trường còn có thể khen thưởng học sinh có thành tích đột xuất trong tập luyện và học tập của năm học, cùng lúc đó xem xét, đề xuất cấp trên khen thưởng học sinh có thành tích đáng chú ý.

Cách xếp loại học sinh giỏi, học sinh xuất sắc

Chuẩn mực xếp loại học sinh giỏi

Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 15 Thông tư 22, học sinh được khen thưởng danh hiệu học sinh giỏi nếu như có kết quả tập luyện cả năm và kết quả học tập cả năm đều được nhận xét mức Tốt. Nhất định:

– Kết quả tập luyện mức Tốt

Tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 22 quy định, kết quả tập luyện cả năm học của học sinh đạt mức Tốt khi học kì II được nhận xét mức Tốt, học kì I được nhận xét từ mức Khá trở lên.

Trong số đó, kết quả tập luyện của học sinh trong từng học kì đạt mức Tốt nếu như thuyết phục tốt yêu cầu cần đạt về tính chất được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông và có nhiều biểu hiện nổi bật.

Đạt mức Khá nếu như thuyết phục yêu cầu cần đạt về tính chất được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông và có biểu hiện nổi bật tuy nhiên chưa đạt được mức Tốt.

– Kết quả học tập mức Tốt

Theo khoản 2 Điều 9, học sinh được nhận xét kết quả học tập mức Tốt khi:

– Toàn bộ các môn nhận xét bằng đánh giá được nhận xét mức Đạt.

– Toàn bộ các môn nhận xét bằng đánh giá kết hợp nhận xét điểm số có điểm trung bình môn học kỳ, trung bình môn cả năm từ 6,5 điểm trở lên.

– Ít nhất 06 môn học có điểm trung bình học kỳ, trung bình cả năm đạt từ 8,0 điểm trở lên.

Trong số đó:

– Các môn nhận xét bằng đánh giá là: Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mỹ thuật, Nội dung giáo dục của địa phương, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Kết quả học tập của môn học được nhận xét bằng đánh giá theo 01 trong 02 mức: Đạt, Chưa đạt (theo khoản 3 Điều 5 Thông tư 22).

– Các môn nhận xét bằng đánh giá kết hợp điểm số áp dụng cho các môn học còn lại.

Chuẩn mực xếp loại học sinh xuất sắc

Căn cứ theo khoản 1 Điều 15 Thông tư 22, điều kiện để đạt danh hiệu học sinh xuất sắc là:

  • Có kết quả tập luyện và kết quả học tập cả năm học được nhận xét mức Tốt;
  • Có ít nhất 06 môn học được nhận xét bằng đánh giá kết điểm số có điểm trung bình môn cả năm đạt từ 9,0 điểm trở lên.

Ngoài những điều ấy ra quý thầy cô xem thêm: