Chỉ dẫn nhận xét giáo viên theo Chuẩn năm học 2021 – 2022 Update 09/2021

Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn 3556/BGDĐT-NGCBQLGD chỉ dẫn nhận xét giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2021-2022.

Theo đấy, Bộ GD&ĐT yêu cầu tiếp tục khai triển công tác nhận xét theo Chuẩn đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đã đạt trình độ chuẩn được huấn luyện theo Luật Giáo dục 2019 và nhập kết quả nhận xét lên hệ thống TEMIS (đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông). Vậy sau đây chính là Chỉ dẫn nhận xét giáo viên theo Chuẩn năm học 2021 – 2022, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Tiếp tục nhận xét giáo viên theo Chuẩn năm 2021 – 2022

Nhằm bảo đảm các chính sách, chế độ cho đội ngũ giáo viên dựa trên kết quả nhận xét theo chuẩn nghề nghiệp, Bộ giáo dục đã ban hành Công văn số 3556 nhằm chỉ dẫn thực hiện nhận xét giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông của năm học 2021-2022 như sau:

– Tiếp tục khai triển công tác nhận xét theo Chuẩn đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đã đạt trình độ chuẩn được huấn luyện theo Luật Giáo dục 2019 và nhập kết quả nhận xét lên hệ thống TEMIS (đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông).

Trong số đó, Chuẩn giáo viên được quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục 2019 như sau:

Điều 72. Trình độ chuẩn được huấn luyện của nhà giáo

1. Trình độ chuẩn được huấn luyện của nhà giáo được quy định như sau:

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non;

b) Có bằng cử nhân thuộc ngành huấn luyện giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành huấn luyện giáo viên thì nên có bằng cử nhân chuyên môn thích hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

c) Có bằng thạc sĩ đối với nhà giáo giảng dạy trình độ đại học; có bằng tiến sĩ đối với nhà giáo giảng dạy, chỉ dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ;

d) Trình độ chuẩn được huấn luyện của nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp làm theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.”

– Tạm dừng việc nhận xét theo Chuẩn đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông chưa đạt trình độ chuẩn được huấn luyện theo Luật Giáo dục 2019 đến khi có quy định mới được ban hành.

Công văn này thay thế Công văn 2440/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 11/6/2021 của Bộ Giáo dục và Huấn luyện về chỉ dẫn tạm thời việc nhận xét giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo chuẩn năm học 2020-2021.