Chỉ dẫn dùng “Học cùng IOE” Update 09/2023

IOE đã chính thức ra mắt hệ thống Học cùng IOE, giúp các em hệ thống hóa tất cả kiến thức căn bản từ lớp 3 – 12, bám sát chương trình sách giáo khoa. Cùng lúc đó, mang đến các bài luyện tập từ căn bản đến nâng cao, giúp học sinh củng cố kiến thức hiệu quả.

IOE cho Android     IOE cho iOS

Học cùng IOE ra mắt sẽ hỗ trợ đắc lực cho giáo viên, học sinh trong dịp học trực tuyến như vào thời điểm hiện tại. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi chỉ dẫn dùng trong nội dung sau đây của Tải xuống.vn:

Chỉ dẫn dùng Học cùng IOE cho học sinh

Bước 1: Đăng nhập tài khoản IOE, rồi nhấn Học cùng IOE.

Học cùng IOE
Học cùng IOE

Bước 2: Sau đấy, xuất hiện màn hình chọn lựa phần ôn luyện theo nhu cầu, học sinh chọn lựa Ôn luyện theo Unit, Ôn luyện theo kỹ năng hoặc ôn luyện trên Bài giáo viên giao.

Lựa chọn hình thức ôn luyện theo nhu cầu
Chọn lựa hình thức ôn luyện theo nhu cầu

Chú ý: Phần ôn luyện Bài Giáo viên giao chỉ hiển thị khi giáo viên của học sinh đã tạo lớp trên hệ thống IOE.

Bước 3: Một khi nhấn Luyện tập, học sinh có thể tham gia vào luyện tập các bài tập của hệ thống theo Unit hoặc theo Kỹ năng.

Màn hình học sinh lựa chọn Ôn luyện theo Unit
Màn hình học sinh chọn lựa Ôn luyện theo Unit
Màn hình học sinh lựa chọn Ôn luyện theo Kỹ năng
Màn hình học sinh chọn lựa Ôn luyện theo Kỹ năng

Bước 4: Học sinh có thể xem kết quả ôn luyện của mình theo từng Unit, theo từng kỹ năng hoặc Tổng hợp kết quả:

Xem kết quả ôn luyện
Xem kết quả ôn luyện

Bước 5: Hệ thống báo cáo kết quả học rất chi tiết theo từng kỹ năng.

Báo cáo kết quả học tập của học sinh theo unit, theo từng kỹ năng
Báo cáo kết quả học tập của học sinh theo unit, theo từng kỹ năng

Bước 6: Học sinh xem các thông báo được gửi đến tài khoản của mình bằng việc bấm vào biểu tượng tên tài khoản.

Hiển thị thông báo Tài khoản học sinh
Hiển thị thông báo Tài khoản học sinh

Chỉ dẫn dùng Học cùng IOE cho phụ huynh

Một khi phụ huynh đăng ký tài khoản và Kết hợp với tài khoản con, tiến hành đăng nhập vào tài khoản để theo dõi tiến độ, kết quả học tập của con. Phụ huynh bấm vào phần Xem mục A.

Xem kết quả học và thi IOE
Xem kết quả học và thi IOE

Ngay sau đấy hệ thống sẽ xuất hiện kết quả học của con.

Màn hình tài khoản phụ huynh theo dõi kết quả học của con
Màn hình tài khoản phụ huynh quan sát kết quả học của con

Phụ huynh cũng có toàn quyền xem được các báo cáo học tập của con mình trên tài khoản của Phụ huynh như tài khoản học sinh.