Cách sử dụng tính năng hỏi đáp Q&A trong Google Meet Update 09/2023

Tính năng Q&A của Google Meet giúp giáo viên lôi cuốn học sinh và đưa câu giải đáp cho câu hỏi trong bài học on-line. Hãy cùng Tải xuống.vn tìm hiểu cách sử dụng tính năng hỏi & đáp trên Google Meet.

Cách bật tính năng hỏi đáp trên Google Meet

Tính năng Q&A trong Google Meet là gì?

Với Q&A, bất kỳ ai trong cuộc họp, học on-line trên Google Meet đều có thể đặt câu hỏi. Khác tính năng nói chuyện, người điều hành hay giáo viên phải bật tính năng này trước. Q&A trong Google Meet đã có sẵn trên các phiên bản Google Workspace được chọn.

Hiện tại, chỉ các thành viên sử dụng phiên bản Workspace sau mới có quyền truy xuất tính năng hỏi & đáp trên Google Meet:

 • Necessities
 • Trade Usual
 • Trade Plus
 • Undertaking Necessities
 • Undertaking Usual
 • Undertaking Plus
 • Training Plus
 • Instructing and Finding out Improve
 • G Suite Trade
 • Nonprofits

Cách sử dụng Q&A trên Google Meet

Google Meet tự động bật tính năng Q&A cho toàn bộ phiên bản Workspace, ngoại trừ Google Workspace for Training. Nếu như mong muốn sử dụng tính năng hỏi và đáp trong lớp học, bạn phải tự bật tính năng này. Thế nhưng, ban đầu, bạn không thiết yếu phải kích hoạt Q&A ngay. Bạn sẽ thực hiện những công việc này bất kỳ lúc nào.

Phía dưới là cách bật tính năng Q&A trên internet, Android và iOS.

Cách bật tính năng Q&A trên internet Google Meet

 1. Mở phiên họp, học on-line.
 2. Chạm nút Actions.
 3. Chọn Q&A từ thực đơn pop-up.
 4. Cuối cùng, click on Activate Q&A để mọi khách truy cập và sử dụng tính năng hỏi & đáp của Google Meet.
Bật Q&Q trên web Google Meet

Cách bật tính năng Q&A trên Google Meet cho cellular

Trên Android và iOS, công đoạn này hơi khác một tí. Thế nhưng, về căn bản, bạn phải cần thực hiện các bước sau:

 1. Chạm thực đơn 3 chấm ở dưới đây.
 2. Chọn Actions từ pop-up.
 3. Chạm Q&A trong tab Actions.
 4. Trên Android, bật Permit questions để kích hoạt tính năng Q&A. Nếu như sử dụng iPhone, chạm Activate Q&A.
 5. Ngay khi kích hoạt tính năng hỏi & đáp, Google Meet sẽ thông báo cho các thành viên tham gia, “Q&A is now open.” Giờ họ có thể thoải mái đặt câu hỏi.

Cách đặt câu hỏi trong Google Meet

 1. Chạm thực đơn 3 chấm ở dưới đây.
 2. Chọn Actions > Q&A > chạm Ask a query.
 3. Nhập câu hỏi và chạm Put up để hoàn tất.

Google Meet sẽ cho phép mọi người trong cuộc họp biết khi có một câu hỏi. Để giải đáp nó, bạn sẽ sử dụng tính năng chat hoặc sử dụng lời nói.

Giải đáp và quản lý câu hỏi trong Google Meet

Trong nhiệm vụ người điều hành, bạn có quyền nắm bắt tất cả cuộc họp. Bạn sẽ bỏ bình chọn một câu hỏi, xóa, ẩn nó hoặc đánh dấu lời giải thích. Trên Google Meet cho Android và iOS, bạn chỉ có thể bỏ chọn, xóa câu hỏi. Bạn phải sử dụng pc hoặc PC để sử dụng toàn bộ 4 tính năng.

Để bỏ chọn một câu hỏi, chạm nút Upvote. Để xóa nó, chạm icon thùng rác > Take away. Người tổ chức có thể xóa mọi câu hỏi, còn người tham dự chỉ có thể xóa câu hỏi của chính họ trong Google Meet.

Google Meet sẽ gửi mail tất cả báo cáo khi cuộc họp kết thúc cho người tổ chức. Nó sẽ gồm có toàn bộ câu hỏi trong phiên thực hiện những công việc on-line đấy và tên của người đặt câu hỏi. Nếu như mong muốn ẩn một câu hỏi, chạm icon hình con mắt. Bạn cũng cần chạm vào nó nếu như mong muốn đánh dấu câu hỏi đã được giải đáp.

Trên đây chính là cách sử dụng tính năng hỏi và đáp trên Google Meet. Hello vọng bài content có ích với các bạn.