Cách khai báo môn học cho lớp trong SMAS Update 09/2021

Việc khai báo môn học cho lớp trong SMAS tưởng chừng dễ dàng, tuy nhiên không ít trường hợp nhầm lẫn, liên quan nghiêm trọng tới việc tóm lại điểm, xuất báo cáo cũng giống như phân công giảng dạy.

Vậy mời các bạn cùng theo dõi nội dung sau đây để khai báo môn học cho lớp thật chuẩn xác, tận dụng tối đa hiệu quả mà phần mềm này mang lại.

Chỉ dẫn khai báo môn học cho lớp trong SMAS

Bước 1: Nhập đầy đủ thông tin vào bảng như chỉ dẫn phía dưới:

Loại môn:

 • Môn bắt buộc, tự chọn, tự chọn tính điểm, nghề PT sẽ tính điểm như nhau khi có hệ số khác 0.
 • Tự chọn cộng ưu tiên: Điểm trung bình môn (TBM) có thể được sử dụng để làm căn cứ tính điểm trung bình các môn (TBcm). Nhất định: TBM >=8.0 cộng 0.3 vào điểm TBcm; 8.0 > TBM >=6.5 cộng 0.2 vào TBcm; 6.5 > TBM >=5.0 cộng 0.1 vào TBcm.
 • Khi khai báo là môn Tự chọn và môn Nghề PT: Có thể được điền điểm chuẩn xác vào cột điểm môn tự chọn và Nghề PT trong Sổ gọi tên và ghi điểm.

Kiểu môn:

 • Có 2 loại Tính điểm, Đánh giá. Chú ý khi khai báo ở công dụng “Khai báo môn học cho trường” có thể được áp kiểu môn sang công dụng “Khai báo môn học cho lớp”.

Hệ số:

 • Chính là hệ số sử dụng để tính điểm TBcm, cần khai báo chuẩn xác chỉ số này. Khi khai báo hệ số bằng 0 thì môn học sẽ không tham gia tính TBcm và Học lực.
 • Điểm TBcm = (Trung bình cộng của điểm trung bình môn học kỳ của các môn học nhận xét bằng cho điểm X hệ số) / Tổng hệ số.

Số tiết trên tuần:

 • Nhằm nắm rõ môn học có được học trong học kỳ hay không?
 • Nắm rõ số tiết dạy/tuần của giáo viên ở công dụng Phân công giảng dạy.
 • Đối với các môn chỉ học 1 học kỳ, thầy cô khai báo Số tiết/tuần = 0 cho học kỳ không học.

Môn chuyên:

 • Chỉ dành cho các trường Chuyên, khi test chọn môn chuyên thì hệ số bằng 3 mới được chấp thuận.
 • Khi test chọn môn chuyên thì còn ảnh hưởng đến công dụng “ĐK môn tự chọn/chuyên” nữa.

Khai báo môn học

Bước 2: Một khi khai báo chuẩn xác môn học cho lớp. Nhấn chọn Áp dụng toàn khối hoặc Áp dụng toàn trường để khai báo nahnh cho toàn khối/toàn trường.

Bước 3: Môn KTCN, KTNN sẽ không được điền vào Sổ gọi tên và ghi điểm. Nếu như trường mong muốn điền vào Sổ gọi tên và ghi điểm thì khai báo là môn Công nghệ.

Chỉ cần chú ý những yếu tố trên bạn khẩn trương khai báo môn học cho lớp chuẩn xác hơn, mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Chúc các bạn thực hiện thành công!