Cách hoàn thiện chất lượng clip, hình ảnh trong Zoom Update 03/2023

Khi học on-line trên Zoom, thỉnh thoảng chất lượng hình ảnh và clip không được sắc nét. Nếu như gặp phải trường hợp này, những cách tăng chất lượng clip, hình ảnh trên Zoom phía dưới có thể có ích với bạn.

Cách tăng chất lượng video, ảnh trên Zoom
Cách tăng chất lượng clip, ảnh trên Zoom

Chú ý, để hợp lý cả về lượng và chất hình ảnh clip tốt nhất trên Zoom, điều kiện đâu tiên bạn phải cần bảo đảm là kết nối Web mạnh và ổn định.