Cách cập nhật học sinh cá biệt, thôi học, miễn giảm trong SMAS Update 09/2021

SMAS cho phép giáo viên chủ nhiệm, giáo viên đảm nhận cập nhật miễn giảm, học sinh thôi học, học sinh cá biệt vô cùng khẩn trương chỉ với vài thực hành các bước. Tuy vậy, vẫn rất nhiều giáo viên chưa hiểu được cách cập nhật, cũng giống như cập nhật chưa chuẩn xác.

Vì lẽ đó, Tải về.vn sẽ hướng dẫn đầy đủ cách cập nhật học sinh cá biệt, thôi học, miễn giảm trong nội dung sau đây:

Cách cập nhật học sinh cá biệt trong SMAS

Từ màn hình tìm kiếm học sinh, nhấn chuột phải vào cột Họ tên, chọn Cập nhật cá biệt.

Cập nhật học sinh cá biệt

Điền đầy đủ thông tin ngày cập nhật, hoàn cảnh gia đình và đặc điểm tâm lý. Sau đấy, nhấn nút Lưu để coi như hoàn tất việc thêm mới học sinh cá biệt, còn nhấn nút Đóng để quay lại màn hình tìm kiếm.

Thông tin học sinh cá biệt

Chú ý:

  • Nhấn nút Đóng trước khi lưu, hệ thống sẽ không lưu lại thông tin cập nhật cá biệt vừa nhập.
  • Toàn bộ các thông tin có dấu (*) đỏ là bắt buộc nhập.
  • Chỉ cho phép cập nhật cá biệt những học sinh có trang thái Đang học.

Một khi cập nhật học sinh cá biệt thành công, mong muốn hủy cá biệt hoặc thêm mới cách thức làm xử lý thì nhấn chuột phải vào họ và tên học sinh đấy, chọn lại Cập nhật cá biệt.

Cách cập nhật học sinh thôi học trong SMAS

Từ màn hình tìm kiếm học sinh, nhấn chuột phải vào cột Họ tên, chọn Thôi học.

Cập nhật học sinh thôi học

Điền đầy đủ thông tin: Ngày thôi học, học kỳ, nguyên nhân thôi học, ghi chú. Kế tiếp, nhấn nút Lưu để coi như hoàn tất việc cập nhật thôi học cho học sinh.

Thông tin học sinh thôi học

Một khi cập nhật thành công học sinh đấy sẽ chuyển sang hiện trạng Đã thôi học. Nếu như mong muốn hủy bỏ thôi học cũng nhấn chuột phải vào tên học sinh đấy, chọn Hủy thôi học.

Chỉ dẫn cập nhật miễn giảm trong SMAS

Tại màn hình tìm kiếm học sinh nhấn chuột phải vào cột Họ tên, chọn Cập nhật miễn giảm.

Cập nhật miễn giảm

Kế tiếp, điền đầy đủ thông tin: Đối tượng miễn giảm, môn miễn giảm và hình thức miễn giảm. Sau đấy nhấn nút Lưu để coi như hoàn tất việc cập nhật môn học miễn giảm cho học sinh.

Thông tin học sinh miễn giảm

Chú ý:

  • Khi cập nhật miễn giảm thì hệ thống sẽ bỏ đăng ký học môn chuyên/tự chọn của học sinh ở công dụng Học sinh ĐK môn chuyên/tự chọn với môn được miễn giảm.
  • Chỉ cập nhật miễn giảm cho những học sinh có hiện trạng Đang học.

Bài content trên sẽ giúp thầy cô khẩn trương cập nhật rất đầy đủ, chuẩn xác thông tin cho học sinh lớp mình đảm nhận.

Chúc thầy cô thực hiện thành công!