9 vai trò năm học 2021 – 2022 với giáo dục Mầm non Update 03/2023

Ngày 26/8/2021, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 3676/BGDĐT-GDMN về thực hiện vai trò năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục Mầm non. Theo đấy, sẽ có 9 vai trò trọng điểm của năm học 2021 – 2022, mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau đây:

Nhiệm vụ năm học

9 vai trò năm 2021 – 2022 đối với giáo dục Mầm non

  1. Bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ em trong thực trạng dịch Covid-19 diễn biến khó hiểu.
  2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục.
  3. Rà soát, sắp đặt và phát triển hệ thống mạng lưới trường, lớp; tăng cường cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng kiểm định và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn đất nước.
  4. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 05 tuổi; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo ở những nơi đủ điều kiện.
  5. Thực hiện các phương án nâng cao chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
  6. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non.
  7. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đối với GDMN.
  8. Thúc đẩy công tác truyền thông về GDMN.
  9. Khai triển hiệu quả công tác tổng hợp và thống kê, báo cáo về GDMN.

Đáng chú ý, hỗ trợ giáo viên khó khăn, tránh để diễn ra trạng thái giáo viên Mầm non bỏ việc, cơ sở giáo dục mầm non giải thể.