Tổng hợp mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất năm 2021 Update 10/2023

Bên cạnh những hợp đồng có nội dung rõ ràng, ngắn gọn thì có nhiều hợp đồng có nội dung dài và phức tạp. Chính vì vậy, khi giao kết hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận phụ lục hợp đồng kèm theo để giải thích, quy định chi tiết các điều khoản của hợp đồng.

Trong ký kết hợp đồng thường có một số điều khoản chưa cụ thể, cần chi tiết để nội dung hợp đồng trở nên rõ ràng hơn hoặc một trong các bên ký kết muốn bổ sung thêm một vài nội dung thì sẽ cần thêm một bản phụ lục.

Trong bài viết này, tổng đài tư vấn 19006560 xin giới thiệu quý khách hàng một số mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất hiện nay.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất đơn giản


Phụ lục hợp đồng là gì?

Căn cứ Điều 403 Bộ luật Dân sự năm 2015, phụ lục hợp đồng là văn bản quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng, có nội dung không trái với hợp đồng và có hiệu lực như hợp đồng.

Nói cách khác, phụ lục hợp đồng bị vô hiệu thì hợp đồng vẫn có hiệu lực, tuy nhiên nếu hợp đồng vô hiệu một phần hoặc toàn bộ sẽ dẫn đến phụ lục hợp đồng cũng bị vô hiệu tương ứng với điều khoản bị vô hiệu ở hợp đồng.

Tuy nhiên, nếu các bên chấp nhận các điều khoản của phụ lục trái với điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Trường hợp các bên không tự thỏa thuận giải quyết được thì có quyền yêu cầu Tòa án nơi có thẩm quyền. Kèm theo đơn khởi kiện là các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc kí kết và thực hiện hợp đồng giữa các bên.

Về hình thức, phụ lục của hợp đồng phải được lập thành văn bản có đánh số tăng dần theo mốc thời gian kí kết hoặc phát sinh hiệu lực nếu hợp đồng có nhiêu phụ lục. Ngoài ra, công chứng, chứng thực phụ lục phải tuân theo quy trình kí kết hợp đồng chính.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Khi nào cần ký phụ lục hợp đồng?

Cần có phụ lục hợp đồng trong trường hợp:

– Quy định chi tiết một số điều khoản trong hợp đồng.

– Khi các bên có thỏa thuận về việc cần sửa đổi, bổ sung hợp đồng hoặc ghi nhận các thỏa thuận lại của hợp đồng chính.

– Hợp đồng có nội dung dài, khó hiểu và gây nhầm lẫn, cần có phụ lục nhằm mục đích dễ hiểu và chứa đựng thông tin cần thiết.

>>> Tham khảo: Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng mới nhất


Lưu ý gì khi ký phụ lục hợp đồng?

Phụ lục hợp đồng là một phần của hợp đồng và có hiệu lực pháp lý tương đương với hợp đồng. Tuy nhiên, để tránh tranh chấp về sau, các bên kí kết hợp đồng cần phải lưu ý một số điểm quan trọng.

Sau đây, tống đài tư vấn 19006560 xin đưa ra một số điểm lưu ý để quý khách hàng cẩn trọng khi thực hiện hợp đồng.

1/ Trường hợp phụ lục quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng.

2/ Trường hợp phụ lục hợp đồng dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

3/ Các bên trong phụ lục hợp đồng phải hết sức lưu ý đến địa vị pháp lý của người được đại diện ủy quyền nhằm tránh tình trạng có tranh chấp sau này do việc ký kết hợp đồng không đúng thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyển hoặc vượt quá phạm vi đại diện ủy quyền.

4/ Nếu một trong các bên muốn sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết.

5/ Trường hợp các bên không thống nhất được việc sửa đổi, bổ sung nội dung của hợp đồng thì tiếp tục thực hiện nội dung hợp đồng đã kí kết.

>>> Xem thêm: Mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước


Các loại mẫu phụ lục hợp đồng phổ biên hiện nay

Khi tìm kiếm các mẫu phụ lục hợp đồng quý vị có thể thấy có loại dài, ngắn, chi tiết, đơn giản khác nhau. Đó là do quan điểm soạn thảo của từng bên tham gia kí kết hợp đồng, hiểu được bản chất của phụ lục hợp đồng sẽ giúp cho việc xây dựng nó đơn giản.

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

Download Tại đây

1/ Căn cứ theo hợp đồng số bao nhiêu; được kí vào ngày, tháng, năm;

2/ Căn cứ theo nhu cầu của các bên là gì

3/ Thông tin các bên: Các bên trong Phụ lục Hợp đồng thuê nhà gồm Bên thuê nhà và Bên cho thuê nhà. Các bên kê khai đầy đủ thông tin cá nhân theo các tiêu chí: Họ tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, địa chỉ thường trú, số tài khoản…

4/ Nội dung của phụ lục: quy định chi tiết cho điều khoản nào trong hợp đồng thuê nhà hay cần sửa đổi, bổ sung thông tin nào trong hợp đồng.

5/ Điều khoản chung: thời điểm phát sinh hiệu lực của phụ lục; phụ lục được lập thành bao nhiêu bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữa bao nhiêu bản.

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Download Tại đây

1/ Chủ thể tham gia kí kết hợp đồng:

– Người sử dụng lao động có các mục sau: Họ, tên đệm, tên; quốc tịch; Chức vụ; Đại diện cho (ghi rõ tên tổ chức, doanh nghiệp); số điện thoại; địa chỉ.

– Người lao động gồm các mục sau: Họ, tên đệm, tên; quốc tịch; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; Nghề nghiệp; nơi cư trú; CMND/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu (số, ngày cấp, nơi cấp); Sổ lao động nếu có (Số, ngày cấp, nơi cấp).

2/ Thông tin về hợp đồng lao động: phải ghi rõ căn cứ vào hợp đồng lao động số bao nhiêu; được kí vào ngày, tháng, năm nào

3/ Nội dung thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ghi nhận các thỏa thuận lại của hợp đồng chính

4/ Lý do thay đổi

5/ Thời điểm phát sinh hiệu lực

6/ Các nội dung khác

7/ Điều khoản thi hành: Phụ lục hợp là một phần không tách rời của hợp đồng chính và được lập thành mấy bản tiếng Việt có giá trị như nhau mỗi bên giữ mấy bản.

Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế

Download Tại đây

1/ Thông tin về hợp đồng đã kí kết: số hợp đồng nào và được kí vào ngày, tháng, năm nào.

2/ Chủ thể tham gia kí phụ lục hợp đồng:

– Bên thuê/mua/sử dụng dịch vụ: tên công ty; họ tên người đại diện; chức vụ; địa chỉ; điện thoại; fax; mã số thuế; số tài khoản.

– Bên cho thuê/bán/cung cấp dịch vụ: tên công ty; họ tên người đại diện; chức vụ; địa chỉ; điện thoại; fax; mã số thuế; số tài khoản.

3/ Nội dung điều khoản cần thay thế, sửa đổi, bổ sung;

4/ Lý do thay đổi

5/ Điều khoản chung: quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng; phụ lục được lập thành mấy bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ mấy bản; có giá trị kể từ ngày nào.

>>> Tham khảo: Mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất.