Tổng hợp mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất năm 2021 Update 09/2023

Các loại hợp đồng về kinh tế, dịch vụ khi chấm dứt cần phải có biên bản thanh lý hợp đồng được lập giữa các bên đã thoả thuận trước đó.

Đối với các thỏa thuận, để xác định được chính xác các quyền và nghĩa vụ và dễ dàng chứng minh khi có tranh chấp thì cần phải được lập thành văn bản dưới hình thức hợp đồng.

Và để xác định khối lượng công việc đã hoàn thành và xác định quyền, trách nhiệm của mỗi bên thì cần phải lập mẫu biên bản thanh lý hợp đồng sau khi hợp đồng chấm dứt.

Vậy biên bản thanh lý hợp đồng là gì? Phải lập biên bản đó như thế nào sẽ được TBT Việt Nam giải đáp, hướng dẫn trong bài viết này.

>>> Tham khảo: Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế


Biên bản thanh lý hợp đồng là gì?

Hợp đồng chính là sự thỏa thuận của hai hay nhiều bên xác lập cũng như thay đổi hoặc chấm dứt các nghĩa vụ dân sự.

Biên bản thanh lý hợp đồng là ghi nhận sau khi các bên đã hoàn tất công việc, cùng nhau xác nhận lại chất lượng đạt được, khối lượng công việc và các vấn đề phát sinh sau khi hoàn thành công việc và có sự xác nhận bằng chữ ký của các bên.

Theo quy định của pháp luật, thanh lý hợp đồng chưa có quy định cụ thể về các điều kiện thanh lý. Thế nhưng, luật Dân sự đề cao, tôn trọng sự thỏa thuận của các bên, các bên có thể tự do cam kết, thỏa thuận các điều khoản mà không vi phạm quy định của pháp luật.

Như vậy, vấn đề thanh lý hợp đồng đặt ra khi công việc hoàn thành thành khi các bên có thỏa thuận.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Hợp đồng sẽ chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp như sau:

– Các bên đã hoàn thành các công việc được thỏa thuận trong hợp đồng.

– Hợp đồng chấm dứt khi đến thời gian thỏa thuận.

– Cá nhân, pháp nhân thực hiện hợp đồng chết, chấm dứt tồn tại sẽ là chấm dứt hợp đồng.

– Cá nhân, pháp nhân hủy bỏ hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt việc thực hiện.

– Hợp đồng bị chấm dứt do đối tượng của hợp đồng không còn tồn tại.

– Trường hợp chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 420 của Bộ Luật Dân sự năm 2015 và một số trường hợp khác do luật định.

Có bắt buộc phải ký biên bản thanh lý hợp đồng không?

Như định nghĩa ở phần trên, thanh lý hợp đồng là biên bản xác nhận hoàn thành công việc mà các bên đã thỏa thuận. Thông qua biên bản thanh lý hợp đồng, các bên sẽ xác nhận mức độ chất lượng công việc, khối lượng công việc đã hoàn thành và xác nhận nghĩa vụ của các bên sau khi hợp đồng chấm dứt.

Ở mỗi biên bản thanh lý hợp đồng đều có phần chữ ký của các bên, kể từ thời điểm ký, hợp đồng coi như đã chấm dứt trừ những quyền và nghĩa vụ sau hợp đồng sẽ vẫn còn hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành.

Mục đích, bản chất của biên bản thanh lý hợp đồng là việc để các bên ký kết hợp đồng xác định được những quyền và nghĩa vụ đã thực hiện, xác định các vấn đề còn tồn đọng. Vào thời điểm ký biên bản thanh lý hợp đồng những quyền và nghĩa vụ đã thực hiện sẽ chấm dứt và chỉ những vấn đề còn lại sẽ có hiệu lực pháp lý.

Như vậy, có thể thấy việc các bên ký vào biên bản thanh lý hợp đồng là rất quan trọng trong việc xác định các quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của mỗi bên. Các bên thỏa thuận hợp đồng phải ký vào biên bản thanh lý thì biên bản mới có giá trị pháp lý cũng như là căn cứ để xác định trách nhiệm khi có tranh chấp xảy ra.

>>> Tham  khảo: Mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng cho Đảng viên mới nhất


Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thông dụng hiệu nay

Hợp đồng hiện nay có rất nhiều loại, có thể là về gia công sản phẩm, dịch vụ hay về xây dựng… và mỗi loại hợp đồng sẽ có những nội dung khác nhau khi lập biên bản thanh lý. Dưới đây chúng tôi sẽ đưa ra các thông tin về một số mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thông dụng hiện nay:

Mẫu biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

Đối với biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, các bên khi soạn thảo cần chú ý đảm bảo về các nội dung cơ bản như sau:

Thông tin các bên có thỏa thuận hợp đồng: tên đơn vị; họ tên của người đại diện theo pháp luật; địa chỉ đơn vị; số điện thoại; mã số giấy phép kinh doanh; mã số thuế của đơn vị; thông tin về tài khoản ngân hàng.

Thời gian nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

Nội dung biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng:

– Bên thực hiện hợp đồng bàn giao sản phẩm cho bên yêu cầu theo hợp đồng (khối lượng công việc đã hoàn thành tính đến ngày lập biên bản).

– Bên yêu cầu thanh toán cho bên thực hiện số tiền (ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ và xác định số tiền tính cả 10%VAT), xác định phương thức thanh toán.

Phần kết luận:

– Bên nhận xác nhận thẩm định chất lượng sản phẩm đã nhận.

– Sau khi bàn giao và đã thẩm định chất lượng sản phẩm, bên thực hiện đã hoàn thành nghĩa vụ.

– Bên nhận thực hiện thanh toán cho bên thực hiện hợp đồng theo các thỏa thuận trước đó sau khi các bên ký nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

Đại diện các bên ký xác nhận và ghi rõ họ tên.

>>> Xem thêm: Tất Tần Tật Các Mẫu Đơn Đề Nghị mới nhất


Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

Bên cạnh quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản, các căn cứ lập, chữ ký của người đại diện thì biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng cần có những thông tin như sau:

Bên A: Công Ty…………………………………………………………………….

Trụ sở tại:…………………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:……………………………………………………

Giữ chức vụ:………………………………………………………………………

Số điện thoại công ty:……………………… Fax:………………………………..

Email:……………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:…………………………………………

Mã số thuế doanh nghiệp:………………………………………………………..

Bên B: Công Ty…………………………………………………………………….

Trụ sở tại:…………………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:……………………………………………………

Giữ chức vụ:………………………………………………………………………

Số điện thoại công ty:……………………… Fax:………………………………..

Email:……………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:…………………………………………

Mã số thuế doanh nghiệp:………………………………………………………..

Hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng số…………………… số……

……………. ngày…../…../…… với nội dung:

Điều 1: Bên B tiến hành bàn giao công trình cho bên A theo hợp đồng xây dựng số……………….. ngày……/……/……

Điều 2: Phương thức thanh toán phí dịch vụ:

Bên A thanh toán cho bên B mức phí như sau:

Giá trị hợp đồng:…………………………………………………………………..

10% VAT:…………………………………………………………………………

Giá trị hợp đồng bao gồm thuế:…………………………………………………..

Phương thức thanh toán: (chuyển tiền ngân hàng/ tiền mặt)

Điều 3:

Bên A đồng ý thanh toán cho bên B số tiền theo quy định tại Điêu 2.

Thống nhất việc thanh lý hợp đồng xây dựng số…………….. ngày……/……/…… giữa công ty……………………… và công ty……………….

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn

Cũng như các biên bản thanh lý hợp đồng khác, biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn cũng phải đảm bảo những nội dung như sau:

– Tiêu ngữ, quốc hiệu, ngày tháng lập biên bản và tên biên bản.

– Thông tin liên hệ cơ bản của các bên thỏa thuận hợp đồng.

– Nội dung bàn giao công việc giữa các bên.

– Thống nhất chi phí dịch vụ và hình thức thanh toán.

– Đưa ra kết luận: Xác nhận thẩm định chất lượng, số lượng đã bàn giao, xác định khối lượng tồn đọng, quyền và nghĩa vụ với công việc chưa hoàn thiện (nếu có).

– Xác nhận thanh lý hợp đồng trước thời hạn vào ngày.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế

Quý Độc giả khi lập biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế có thể tham khảo các nội dung hợp đồng như sau:

– Thông tin bên công ty sử dụng dịch vụ

– Thông tin bên công ty thực hiện.

– Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng (thông tin hợp đồng).

– Những công việc đã hoàn thiện.

– Những công việc cần phải thực hiện.

– Nghĩa vụ của các bên với phần công việc còn lại.

– Thống nhất thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Trên đây là một số thông tin về mẫu biên bản thanh lý hợp đồng và hướng dẫn lập một số biên bản thông dụng, nếu còn thắc mắc về việc lập biên bản chấm dứt hợp đồng, Quý vị có thể liên hệ 19006560 để được giải đáp.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng mới nhất