Tổng hợp các mẫu đơn tố cáo mới nhất năm 2021 Update 09/2023

Thực tế cuộc sống cho thấy, khiếu nại tố cáo của công dân góp phần quan trọng trong việc cùng Nhà nước tham gia vào công tác giám sát, quản lý xã hội, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, nhằm bảo vệ khôi phục các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của họ khi bị xâm phạm và phát hiện xử lý nghiêm các hành vi trái pháp luật.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, các hành vi xâm phạm lợi ích của cá nhân, cơ quan, tổ chức công dân có quyền viết đơn khiếu nại, tố cáo gửi lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được hình thức và các nội dung trong đơn. Chúng tôi sẽ cung cấp tổng hợp các mẫu đơn tố cáo mới nhất Quý độc giả có thể tham khảo.

>>> Tham khảo: Đơn xin trưởng thành đoàn mới nhất như thế nào?


Mấu đơn tố cáo là gì?

Theo quy định tại Luật tố cáo năm 2018 thì:

Tố cáo là sự thể hiện quyền của mỗi công dân trong việc phát hiện và báo cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về các hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cá nhân, cơ quan tổ chức nào gây thiệt hại hoặc trường hợp có thể đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước; quyền và lợi ích hợp pháp tổ chức, cơ quan, cá nhân khác.

Việc tố cáo có thể được thực hiện bằng đơn tố cáo hoặc thực hiện trình bày tố cáo trực tiếp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết. Theo quy định tại Luật tố cáo 2018 khi viết đơn tố cáo phải đảm bảo các nội dung trong đơn theo quy định tại khoản 1, điều 23 Luật này.

Khi nào sử dụng mẫu đơn tố cáo?

Mẫu đơn tố cáo được sử dụng trong các trường hợp sau đây:

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện các nhiệm vụ, công vụ nghĩa là tố cáo hành vi của các đối tượng sau đây:

+ Đối tượng là cán bộ, viên chức, công chức, người được giao nhiệm vụ thực hiện công việc, công vụ;

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

+ Đối tượng hiện nay đã không còn là cán bộ, công chức, viên chức nhưng đã có hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian còn là cán bộ, công chức, viên chức; người không còn được giao thực hiện công vụ, nhiệm vụ phân công nhưng đã thực hiện hành vi vi phạm trong thời gian được giao.

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý nhà nước trong các lĩnh vực sau đây: về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của bất kỳ cá nhân, cơ quan, tổ chức nào trong việc chấp hành các quy định pháp luật (trừ hành vi vi phạm pháp luật trong khi thực hiện các nhiệm vụ, công vụ được giao).

>>> Tham khảo: Mẫu đơn xin nghỉ chế độ thai sản mới nhất hiện nay


Các loại mẫu đơn tố cáo phổ biến

Mẫu đơn tố cáo lừa đảo (VD: về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản)

Quý độc giả có thể tham khảo mẫu đơn tố cáo lừa đảo sau đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                             …….., ngày …. tháng …. năm …..

ĐƠN TỐ CÁO

(V/v: Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản)

Kính gửi: …………………………………………………………………………….

Tên tôi là: ………………………….. sinh ngày ……………………………………

Địa chỉ cư trú: ……………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân ………… ngày cấp ………… nơi cấp ………………………

Nay tôi làm đơn này tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cá nhân sau đây:

Họ tên: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi cư trú: ……………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: …………….. nơi cấp ……………. Ngày cấp ……………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………

Vì đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền …….. Nội dung cụ thể sự việc như sau:

……………………………………………………………………………………….

Qua sự việc trên, tôi muốn tố cáo toàn bộ hành vi này và muốn đề nghị cơ quan tiến hành xem xét, xác minh và giải quyết cho các yêu cầu sau đây:

Thứ nhất: Xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều …… của Bộ luật hình sự hiện hành.

Thứ hai: Đề nghị cơ quan buộc anh (chị) ….. phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đã gây ra cho tôi và theo quy định pháp luật hiện hành.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và sớm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích cho tôi.

Xin chân thành cảm ơn!!

                                                                                            Người làm đơn

                                                                                          (kí và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu đơn tố cáo gửi công an

Khi cần tố cáo một người nào đó có hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật, công dân có quyền sử dụng đơn tố cáo gửi lên cơ quan công an cấp có thẩm quyền để đề nghị giải quyết. Quý độc giả có thể tham khảo mẫu đơn sau đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                              …….., ngày …. tháng …. năm …..

ĐƠN TỐ CÁO

 

Kính gửi………………………………………………………………………………

Tên tôi là: ………………………….. sinh ngày…………………………………….

Địa chỉ cư trú: ……………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân ………… ngày cấp ………… nơi cấp ………………………

Nay tôi làm đơn này tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

……………………………………………………………………………………….

Vì vậy, tôi đề nghị: ………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những nội dung trình bày tố cáo trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                     Người làm đơn

                                                                                  (kí và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn khiếu nại tố cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                              …….., ngày …. tháng …. năm …..

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về việc: ………)

Kính gửi………………………………………………………………………………

1. Thông tin người làm đơn.

Tên người khiếu nại: …………………………….. sinh ngày: ……………………

Nơi ở hiện nay:

Chứng minh nhân dân số: …………. Ngày cấp …………. Nơi cấp ………………

2. Đối tượng bị khiếu nại:

 Khiếu nại về hành vi hành chính của: ……………………………………………………….

– Trường hợp nếu khiếu nại hành vi hành chính cần ghi rõ họ tên, địa chỉ chức vụ của người thực hiện hành vi hành chính;

– Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính cần ghi rõ cơ quan đã ra quyết định hành chính, số quyết định, người ký quyết định, thời gian ra quyết định.

3. Trình bày sự việc khiếu nại.

Nêu tóm tắt sự việc khiếu nại: ………………………………………………………

Nêu ra những quyền, lợi ích bị xâm phạm ………………………………………….

Các yêu cầu của người làm đơn khiếu nại …………………………………………

Cam kết của người khiếu nại ………………………………………………………

Tài liệu gửi theo đơn (nếu có) ………………………………………………………

                                                                                      Người làm đơn

                                                                                   (kí và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn tố cáo đánh người

Mỗi cá nhân từ sinh ra đều được pháp luật tôn trọng và bảo vệ về sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm,… Khi người khác có hành vi đánh đập, tổn hại xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng thì người bị xâm hại có quyền làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Mời Quý độc giả tham khảo mẫu đơn dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                       …….., ngày …. tháng …. năm …..

ĐƠN TỐ CÁO

(V/v: Về hành vi đánh người)

Kính gửi: …………………………………………………………………………….

Tên tôi là: ………………………….. sinh ngày ……………………………………

Địa chỉ cư trú: ……………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân ………… ngày cấp ………… nơi cấp ………………………

Nay tôi làm đơn này tố cáo về hành vi đánh người của cá nhân sau đây:

Họ tên: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi cư trú: ……………………………………………………………………

Vì đã có hành vi đánh đập, chửi bới, đập phá tài sản, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đe dọa tính mạng của tôi và gia đình tôi. Hành vi có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tích. Nội dung cụ thể sự việc như sau:

……………………………………………………………………………………….

Qua sự việc trên, tôi muốn tố cáo toàn bộ hành vi này và muốn đề nghị cơ quan tiến hành xem xét, xác minh và giải quyết cho các yêu cầu sau đây:

Thứ nhất: Xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều …… của Bộ luật hình sự hiện hành.

Thứ hai: Đề nghị cơ quan buộc anh (chị) ….. phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đã gây ra cho tôi và gia đình tôi theo quy định pháp luật hiện hành.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và sớm giải quyết để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho tôi và gia đình tôi.

Xin chân thành cảm ơn!!

                                                                                            Người làm đơn

                                                                                          (kí và ghi rõ họ tên)

Tài liệu đính kèm (nếu có):

+ Chứng minh nhân dân, hộ khẩu (bản photo công chứng, chứng thực);

+ Giấy chứng nhận thương tích của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền;

+ Đơn thuốc và hóa đơn tiền thuốc; …

>>> Tham khảo: Mẫu 01B-HSB Mới Nhất? Hướng Dẫn Cách Điền Mẫu 01B-HSB


Mẫu đơn tố cáo tội phạm

Mẫu đơn tố cáo tội phạm được lập ra để gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền của cá nhân, tổ chức để tố cáo hành vi khi có căn cứ cho rằng hành vi đó đã vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của mình. Tùy theo nội dung vụ việc để chỉnh sửa nội dung đơn tố cáo cho phù hợp.

Chúng tôi xin giới thiệu mẫu đơn Tố cáo tội phạm dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                       …….., ngày …. tháng …. năm …..

ĐƠN TỐ CÁO TỘI PHẠM

Kính gửi:  Công an quận/huyện: ……………………………………………………

                   Viện kiểm sát nhân dân quận/huyện: ……………………………………

Họ tên: ………………………… ngày …… tháng ….. năm sinh ………………………

Nơi đăng ký HKTT: …………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ……………. Ngày cấp ………. Nơi cấp …………………

Nay tôi làm đơn này gửi lên cơ quan để tố cáo hành vi vi phạm pháp luật và muốn đề nghị cơ quan tiến hành xem xét điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi của:

Họ tên: ………………………………………… sinh năm …………………………

Địa chỉ nơi cư trú: ……………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: …………………. Ngày cấp …… nơi cấp………………….

Vì đã có dấu hiệu của hành vi vi phạm pháp luật về ………….. (trộm cắp tài sản, gây thương tích, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản,…). Nội dung cụ thể của vụ việc tôi xin trình bày như sau:

……………………………………………………………………………………….

Từ nội dung sự việc trên, tôi có thể khẳng định hành vi của anh (chị) ……. đã có dấu hiệu của tội …. Quy định tại điều …… Bộ luật hình sự. Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tôi viết đơn này muốn tố cáo và đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho tôi những yêu cầu sau đây:

Thứ nhất: đề nghị cơ quan tiến hành điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm trên của anh (chị) ….. và khởi tố hình sự theo pháp luật

Thứ hai: buộc anh (chị) …. bồi thường cho tôi: ………………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung mà tôi trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai này.

Kính mong cơ quan xem xét và sớm giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!!

                                                                       Người viết đơn

                                                                            (kí và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn tố cáo bạo hành gia đình

Mẫu đơn tố cáo bạo hành gia đình là văn bản quan trọng để cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào nội dung yêu cầu trong đơn giải quyết theo quy định pháp luật. Khi nộp đơn, chủ thể có yêu cầu cần nộp theo các bằng chứng cụ thể (nếu có).

Chúng tôi xin giới thiệu mẫu đơn tố cáo bạo hành gia đình:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                       …….., ngày …. tháng …. năm …..

ĐƠN TỐ CÁO

(Đối với hành vi bạo lực gia đình)

Kính gửi: …………………………………………………………………………

1. Thông tin người viết đơn tố cáo.

Tôi tên là: ………………………………………..Năm sinh:……………………

Nơi đăng ký HKTT: ……………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………Ngày cấp: ……….. Nơi cấp: …………

2. Đối tượng bị tố cáo.

Họ tên: ………………………………………….. Năm sinh: ……………………

Địa chỉ nơi cư trú: ………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân: ……….. Nơi cấp ………… Ngày cấp: …………………

Nay tôi làm đơn này gửi lên cơ quan để tố cáo nội dung vụ việc như sau:

Tóm tắt nội dung sự việc xảy ra:

Hành vi bạo hành này đã vi phạm quy định pháp luật như thế nào (căn cứ điều khoản của Luật, Nghị định, Thông tư)

Chứng minh các thiệt hại đã nêu (về sức khỏe, tinh thần,…)

Quá trình gửi đơn và việc giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Những yêu cầu, kiến nghị của người viết đơn (yêu cầu thực hiện các công việc, trách nhiệm bồi thường thiệt hại,…)

Tôi xin cam đoan trước pháp luật những điều trình bày ở trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời khai này./.

                                                                                        Người làm đơn

                                                                                     (Kí và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Thẩm quyền gửi đơn giải quyết bạo hành gia đình có thể gửi lên cơ quan là UBND xã/ phường hoặc Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Trên đây là tổng hợp các mẫu đơn tố cáo mới nhất mà chúng tôi đã cập nhật. Trong quá trình tham khảo bài viết cần hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn soạn thảo đơn cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp qua tổng đài Tư vấn pháp lý 1900 6560.

>>> Tham khảo: Mẫu đơn trình báo công an mới nhất