Thông báo thay đổi tên công ty mới nhất năm 2021 Update 09/2023

Thông báo thay đổi tên công ty là thủ tục nhận được nhiều sự quan tâm từ các công ty trong thời gian gần đây. TBT Việt Nam xin chia sẻ làm rõ một vài thắc mắc cơ bản của bạn đọc qua bài viết. Mong rằng bài viết sẽ đem đến những thông tin bổ ích, giúp Quý vị phần nào hiểu rõ việc thực hiện thủ tục này.

Thay đổi tên công ty là gì?

Để hiểu thế nào là thay đổi tên công ty (bao gồm cả tên công ty), cần phải nắm rõ khái niệm tên doanh nghiệp.

Có thể hiểu một cách khái quát, tên doanh nghiệp là danh xưng được dùng để xác định, nhận dạng so với các doanh nghiệp khác trong một không gian, hoàn cảnh nhất định.

Tên doanh nghiệp sẽ giúp cho việc xác định và định danh cụ thể một doanh nghiệp trở nên thuận tiện, dễ dàng và nhanh chóng. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp phải có tên gọi riêng, không được trùng, lặp với bất cứ doanh nghiệp nào.Tên gọi của doanh nghiệp hợp lệ so với các quy định của pháp luật về việc đặt tên doanh nghiệp sẽ  được pháp luật công nhận và bảo vệ.

Theo quy định tại Điều 38 Luật Doanh nghiệp 2014, tên của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố: Loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Bên cạnh đó, khi đặt tên cho doanh nghiệp cần phải lưu ý về quy định đặt tên cho doanh nghiệp tại Điều 38, 39, 40 Luật doanh nghiệp 2014.

Tên của doanh nghiệp phải thể hiện rõ loại hình tổ chức để phân biệt với các doanh nghiệp khác trong cùng một lĩnh vực hoạt động.

Qua khái niệm trên, có thể hiểu thay đổi tên doanh nghiệp là thay đổi danh xưng của doanh nghiệp, tuy nhiên việc thay đổi vẫn phải đảm bảo các quy định về tên doanh nghiệp được quy đinh tại luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Cần lưu ý, việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Cần làm gì sau khi thay đổi tên công ty?

Thay đổi tên doanh nghiệp là một trong những vấn đề trong thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, vì vậy sau khi thay đổi tên, doanh nghiệp cần phải tiến hành các công việc cụ thể sau:

– Theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật doanh nghiệp 2014: “Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Với quy định trên, cùng với việc đổi thành công tên doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tiến hành thay đổi, chỉnh sửa các ấn phẩm, giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu do doanh nghiệp phát hành với tên mới được Cơ quan Đăng ký doanh công nhận, như: Biển quảng cáo, hóa đơn, con dấu, chữ ký số, card visit, phong thư, …

– Thông báo và đăng ký thay đổi thông tin tên giao dịch đối với các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp;

– Thông báo tới các đối tác, khách hàng mà doanh nghiệp