Soạn Mẫu điều lệ công ty TNHH mới nhất 2021 cần lưu ý gì? Update 09/2023

Cùng TBT Việt Nam làm rõ Mẫu điều lệ công ty TNHH mới nhất qua bài viết này, Quý vị sẽ có thêm các thông tin thiết thực khi xây dựng, soạn thảo Điều lệ cho công ty của mình.

Điều lệ công ty TNHH là gì?

Trước khi cung cấp Mẫu điều lệ công ty TNHH mới nhất, TBT muốn làm rõ cho bạn đọc về khái niệm điều lệ công ty TNHH.

Điều lệ công ty TNHH là một bản cảm kết, thỏa thuận giữa các thành viên trong công ty, điều lệ công ty TNHH là tài liệu quan trọng khi thành lập công ty TNHH. Trong đó gồm những quy định về việc sáng lập và hoạt động của công ty.

Theo đó, tất cả accs thành viên của công ty phải tuân thủ và thực hiện theo nội dung mà điều lệ đã quy định. Đối với công ty TNHH một thành viên thì điều lệ công ty sẽ do chủ sở hữu lập ra và phải tuân  thủ theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Điều lệ công ty là yêu cầu cần thiết khi thành lập doanh nghiệp. Thương nhân muốn thành lập doanh nghiệp thì cần thiết phải cung cấp điều lệ công ty với những điều khoản chính xác, trung thực khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Điều lệ công ty TNHH còn được coi là một bản “Hiến pháp” của nội bộ công ty, nó có tính pháp lý và tất cả mọi thành viên của công ty đều phải tuân thủ và thực hiện. Ngoài ra, điều lệ công ty cùng là một căn cứ cần thiết để các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nếu có sai phạm, tranh chấp xảy ra trong quá trình hoạt động của Doanh nghiệp.


>>>> Tham khảo: Mẫu điều lệ Công ty cổ phần

Nội dung điều lệ công ty TNHH theo luật doanh nghiệp?

Điều lệ công ty TNHH bao gồm có điều lệ khi thành lập doanh nghiệp và điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung. Theo Luật doanh nghiệp 2014 thì Điều lệ công ty TNHH bao gồm những nội dung sau:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

– Ngành, nghề kinh doanh. Người đăng ký dianh nghiệp cần ggi cụ thể, chi tiết ngành nghề dự định kinh doanh;

– Vốn điều lệ của công ty;

– Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên), Họ, tên, đại chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên công ty (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);

– Quyền và nghĩa vụ của các thành viên công ty;

– Cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty;

– Người đại diện theo pháp luật của công ty;

– Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

– Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý

– Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần v%9