Quyết định cử đi công tác mới nhất năm 2021 như thế nào? Update 10/2023

Trong trường hợp công ty, đơn vị có nhu cầu cử người lao động đi công tác dù trong hay ngoài nước, thì việc soạn thảo Quyết định cử đi công tác là bước không thể bỏ qua.

TBT Việt Nam chúng tôi xin dành riêng bài viết này, để chia sẻ đến Quý độc giả về đi công tác, Quyết định đi công tác, chế độ liên quan đến đi việc đi công tác và cách soạn thảo mẫu quyết định này.

>>> Tham khảo: Tổng hợp mẫu đơn xin chấm dứt hợp đồng mới nhất

Đi công tác là gì?

Đi công tác là việc cá nhân đi ra khỏi nơi làm việc, trong một khoảng thời gian nhất định, để thực hiện công việc có liên quan trực tiếp đến hoạt động chuyên môn cần thiết, theo sự phân công của công ty, đơn vị, tổ chức.

Quyết định cử đi công tác là gì?

Quyết định cử đi công tác là văn bản được soạn thảo dựa trên nhu cầu của công ty, đơn vị, tổ chức hay các phòng ban của đơn vị, cử một cán bộ, nhân viên nào đó có đi thực hiện công việc theo nhiệm vụ chung, dưới sự phân công và được người có thẩm quyền phê duyệt.

>>> Tham khảo: Mẫu đơn xin xác nhận công tác


Quy định chế độ người lao động khi đi công tác như thế nào?

Thông thường, căn cứ theo chế độ của các đơn vị, công ty khi người lao động được cử đi công tác sẽ được chi trả công tác phí. Công tác phí bao gồm: chi phí để đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê phòng, tiền vé máy bay,…

Tuy nhiên, với người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước sẽ có sự khác biệt nhất định về công tác phí.

Để chi trả tiền công tác phí, đơn vị sẽ cứ vào thời gian công tác thể hiện trên các giấy tờ tài liệu của đơn vị, công ty trong đó có Quyết định cử đi công tác.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Mẫu quyết định cử đi nhân viên đi công tác mới nhất

Nội dung cần có trong mẫu quyết định cử đi công tác cần đảm bảo những nội dung dưới đây:

1/ Căn cứ soạn thảo

+ Căn cứ pháp lý

+ Điều lệ công ty

+ Những quyết định được thông qua trên cơ sở quy định

2/ Thông tin của đơn vị

+ Tên công ty

+ Mã số thuế của đơn vị

+ Địa chỉ trụ sở chính

+ Người đại diện theo pháp luật

+ Số điện thoại và Email (nếu có)

3/ Thông tin người lao động đi công tác

+ Họ tên của người lao động được cử đi công tác

+ Chứng minh thư nhân (Số chứng minh thư, ngày cấp, nơi cấp)

+ Chức vụ

+ Đơn vị quản lý

4/ Thông tin nơi đến công tác

+ Địa chỉ nơi đến công tác;

+ Đơn vị, cơ quan công tác

5/ Thông tin phương tiện, thời gian công tác

+ Phương tiện dùng để đi công tác: đi tàu, xe, máy bay,…

+ Thời gian thực hiện công tác: từ ngày/ tháng/ năm nào đến ngày/ tháng/ năm.

>>> Tham khảo: Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng mới nhất


Một số lưu ý khi soạn thảo mẫu Quyết định cử đi công tác

– Trong Quyết định này cần phải có đầy đủ Quốc hiệu, tiêu ngữ

– Đảm bảo đầy đủ các nội dung nêu trên, nếu cần thiết có thêm mục kinh phí dự trù

– Ngôn ngữ được sử dụng trong Quyết định cử đi công tác viết bằng tiếng Việt hoặc kèm theo phụ đề tiếng nước ngoài, tùy thuộc vào đơn vị quy định

– Nội dung trong quyết định này cần gắn gọng, mạch lạc, dễ hiểu tránh gây nhầm lẫn cho người lao động cũng như các cơ quan liên quan.

Ví dụ: Mẫu Quyết định cử nhân viên đi công tác do Công ty tư vấn TBT Việt Nam soạn thảo

CÔNG TY TƯ VẤN TBT

VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2020/QĐ-TBTVN ———-o0o——–
 

Hà Nội, ngày … tháng … năm 202..

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử nhân viên đi công tác

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TƯ VẤN TBT VIỆT NAM

– Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tư vấn TBT Việt Nam;

– Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và đề nghị của bộ phận Tư vấn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Quyết định cử các nhân viên sau đi công tác:

Bà Nguyễn Thị A       Chức vụ: ………………………

Điều 2. Thông tin Công tác:

– Đơn vị đến Công tác: Công ty cổ phần XYZ

– Địa điểm đến công tác: Thành Phố Đà Nẵng

– Thời gian đi công tác: Từ ngày 19/06/2020 đến ngày 22/06/2020

– Phương tiện đi công tác: Di chuyển bằng máy bay và xe taxi.

– Nhiệm vụ đi công tác: Gặp gỡ và trao đổi công việc với đối tác tại Thành phố Đà Nẵng.

– Kinh phí đi công tác: Thực hiện theo Quy chế tiền lương và công tác phí của Công ty đã quy định.

Điều 3. Kết thúc chuyến công tác, yêu cầu các Bà Nguyễn Thị A gửi báo cáo kết quả công tác cho Giám đốc.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Giám đốc công ty ký. Bà Nguyễn Thị A và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

– Phòng kế toán-tổng hợp

-Phòng Kế hoạch

– Phòng Tư vấn

– Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu quyết định cử đi công tác nước ngoài bằng tiếng Anh

Khi soạn thảo Quyết định cử đi công tác nước ngoài, đơn vị thường soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh. Một số cụm từ tiếng Anh được sử dụng như:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ: SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independent- Freedom- Happiness

– Tên công ty: Company name

– Quyết định: DECISION

– Về việc cử nhân viên đi công tác: Re. assigning employee onan oversea business trip

– Căn cứ theo Điều lệ công ty: Pursuant to the Charter of

– Quyết định cử nhân viên sau đi công tác: To assign people on a business trip

– Nơi đến công tác: Information of the trip

– Thời gian đi công tác: Time: From……to……

– Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký: This decision shall take effect from the date of signing.

Trên đây là toàn bộ những thông tin tư vấn về mẫu Quyết định cử đi công tác mới nhất, mà TBT Việt Nam muốn gửi đến Quý độc giả tham khảo.

>>> Tham khảo: Tổng hợp các mẫu đơn kiến nghị mới nhất