Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp Update 09/2023

Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp là giấy tờ bắt buộc trong hồ sơ làm thủ tục đăng ký bảo hộ cho kiểu dáng công nghiệp. Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp phải soạn thảo tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo mẫu quy định.

Để tìm hiểu về Mẫu Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp kính mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Tìm hiểu về Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Khoản 13 Điều 4 Luật SHTT năm 2005 Sửa đổi bổ sung 2019, Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét và màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật SHTT năm 2005 Sửa đổi bổ sung 2019, Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do chính mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

Theo đó, có thể hiểu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp là văn bản được soạn thảo bởi cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm có:

– Bản vẽ hoặc ảnh chụp kiểu dáng công nghiệp (04 bộ);

– Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo mẫu (02 bản);

– Một bản mô tả kiểu dáng công nghiệp;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí;

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

– Giấy ủy quyền nếu thực hiện nộp đơn thông qua đại diện;

– Các tài liệu khác (nếu có).


Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Người nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải nộp Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo mẫu 03-KDCN quy định tại Phụ lục A Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN.

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 Chủ đơn ở dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.*

 

 DẤU NHẬN ĐƠN

 

 

 

1.  TÊN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 

• Kiểu dáng cần bảo hộ được tách ra từ đơn số:………………………………..

    nộp ngày:……………………………

Phân loại quốc tế KDCN

 

 

2.                                                                                        CHỦ ĐƠN                                           

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                               Fax:                                                 E-mail:

• Chủ đơn đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp

•  Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

3.                                                                              ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

 

• là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

• là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

• là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                               Fax:                                                     E-mail:

4.                                                                                   TÁC GIẢ

Tên đầy đủ:                                                                                                         Quốc tịch:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                               Fax:                                                     E-mail:

• Ngoài tác giả khai tại mục này còn có những tác giả khác khai tại trang bổ sung

10. CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

 

 

5. YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ

XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN

• Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam

• Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris

• Theo thoả thuận khác:

Số đơn

 

Ngày nộp đơn

 

Nước nộp đơn

 

6.                                                                         PHÍ, LỆ PHÍ
Loại phí, lệ phí Số đối tượng tính phí Số tiền
•  Lệ phí nộp đơn cho mỗi sản phẩm của bộ sản phẩm/phương

án của kiểu dáng công nghiệp

….. sản phẩm/phương án
•  Lệ phí công bố đơn
•  Lệ phí công bố từ hình thứ 2 trở đi        ….. hình
•  Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên
•  Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung ….. sản phẩm/phương án
•  Phí thẩm định nội dung ….. sản phẩm/phương án
 

Tổng số phí, lệ phí phải nộp theo đơn là:

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

7                 CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

 

Tài liệu tối thiểu:

• Tờ khai, gồm…….trang x …….bản

• Bản mô tả bằng tiếng……., gồm…….trang

• Bộ ảnh chụp/bản vẽ, gồm…….ảnh  x …….bộ

• Chứng từ phí, lệ phí

Tài liệu khác:

• Giấy uỷ quyền bằng tiếng……..

• bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

• bản gốc

• bản sao ( • bản gốc sẽ nộp sau

              • bản gốc đã nộp theo đơn số:…………………………)

• Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên:

• Bản sao đơn đầu tiên, gồm…….bản

• Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên (nếu thụ hưởng từ người khác)

• Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác)

• Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

 

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

 

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

10.                                               CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                                 Khai tại: …… ngày … tháng … năm…

                                                                                         Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                        (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Còn…trang bổ sung

Trang bổ sung số:

2.                                                                                              CHỦ ĐƠN KHÁC

(Ngoài chủ đơn thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                 Fax:                                                     Email:

• Chủ đơn này đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp

• Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                 Fax:                                                     Email:

• Chủ đơn này đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp

• Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

4.                                                                                           TÁC GIẢ KHÁC

(Ngoài tác giả  thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)

Tên đầy đủ:                                                                                                           Quốc tịch:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                   Fax:                                                    Email:

Tên đầy đủ:                                                                                                             Quốc tịch:
Địa chỉ:

Điện thoại:                                                    Fax:                                                     Email:

9.                                                                                        CÁC TÀI LIỆU KHÁC

(Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang…)

 

 

 

 

 

10. CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Còn … trang bổ sung

* Chú thích:Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu”x” vào ô vuông • nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

Cách điền thông tin vào Mẫu Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ có 8 phần chính và trang bổ sung. Các nội dung trong mẫu được điền lần lượt như sau:

Mục số 1: Tên kiểu dáng công nghiệp và Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp

– Tên kiểu dáng công nghiệp: Chủ đơn tự đặt tên cho kiểu dáng công nghiệp, tên phải ngắn gọn, phản ánh chính xác bản chất sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp;

– Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp: Chủ đơn cần ghi chỉ số phân loại kiểu dáng công nghiệp theo Bảng phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp Locarno

Mục số 2: Chủ đơn

Lần lượt điền các thông tin họ tên, địa chỉ, điện thoại và các thông tin khác theo mẫu;

Mục số 3: Đại diện của chủ đơn

Đại diện của chủ đơn có thể là người được chủ đơn ủy quyền/tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ủy quyền.

– Trường hợp đại diện chủ đơn là cá nhân:

Tên đầy đủ: Ghi rõ họ tên theo thông tin trên CCCD bằng chữ in hoa có dấu

Địa chỉ: Ghi theo thông tin theo sổ hộ khẩu. Trong trường hợp thay đổi địa chỉ thường trú phải ghi theo địa chỉ đã thay đổi.

– Trường hợp đại diện chủ đơn là tổ chức

Tên đầy đủ: Ghi tên tổ chức theo giấy ĐKKD được cấp

Địa chỉ: Ghi theo địa chỉ trụ sở chính hiện tại ( ghi rõ tên đường, khu phố, phường/xã/thị trấn, Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

– Trường hợp chủ đơn là cá nhân lập Tờ khai thì không cần điền thông tin vào phần này.

Mục số 4: Tác giả

Lần lượt điền các thông tin họ tên, quốc tịch, địa chỉ, điện thoại và các thông tin liên hệ khác theo mẫu;

Mục số 5: Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

Đánh dấu (x) vào ô phù hợp và điền thông tin theo yêu cầu. Nếu không có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên thì không điền thông tin vào phần này;

Mục số 6: Phí, lệ phí

Đánh dấu (x) vào ô phù hợp và điền thông tin theo yêu cầu;

Mục số 7: Các tài liệu có trong đơn

Đánh dấu (x) vào ô phù hợp, điền thông tin mô tả về số trang, số bản theo mẫu;

Ngoài các loại tài liệu nêu trong mẫu tờ khai kiểu dáng công nghiệp nếu còn có thêm các loại tài liệu bổ trợ khác thì đánh dấu “x” vào ô vuông “Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung”

Bên cột “Kiểm tra danh mục tài liệu” chúng ta không được điền bởi đây là phần của cán bộ nhận đơn đảm nhiệm.

Mục số 8: Cam kết của chủ đơn

Ký và ghi rõ họ tên của cá nhân lập Tờ khai. Nếu cá nhân lập tờ khai là người đại diện của chủ đơn là tổ chức thì ghi rõ chức vụ và có dấu xác nhận của tổ chức đó.

Mục số 9: Trang bổ sung

Ở phần trang bổ sung của tờ khai đăng kí kiểu dáng công nghiệp sẽ có 3 phần tương ứng với phần mà bạn đánh dấu x ở các phần trên có trang bổ sung, cụ thể:

– Chủ đơn khác (2): Ghi tên, địa chỉ chủ đơn thứ hai trở đi.

– Tác giả khác (4): ngoài tác giả khai ở trang thứ nhất, ghi họ tên, thông tin đầy đủ theo yêu cầu.

– Các tài liệu khác (7): Nếu có tài liệu bổ trợ thì ghi rõ tên và số trang tài liệu kèm theo tờ khai.

Trên đây, chúng tôi mang tới cho Quý khách hàng những thông tin cần thiết liên quan tới câu hỏi Mẫu Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn trực tuyến để được hỗ trợ nhanh chóng nhất.

>>>>>> Tham khảo: Đăng ký sáng chế