Mẫu thông báo thay đổi tên công ty mới nhất 2021 Update 09/2023

TBT Việt Nam gửi tới bạn đọc mẫu thông báo thay đổi tên công ty mới nhất để bạn đọc tham khảo qua bài viết này. Mời Quý vị theo dõi:

Cần thông báo cho đơn vị nào khi thay đổi tên công ty ?

Căn cứ khoản 1 Điều 41 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định:

Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Tên dự kiến thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty ”.

Như vậy , đối với doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi tên công ty thì cần thông báo cho đơn vị là Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho mình.

Mẫu thông báo thay đổi tên công ty mới nhất

Theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 1/12/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư, kể từ ngày 15/1/2016 , khi thay đổi tên công ty thì doanh nghiệp phải dùng mẫu Phụ lục II.1. Hiện nay, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc sử dụng mẫu trên hoặc sai lệch bằng các mẫu không chính thống khác . Nắm bắt tình hình đó , chúng tôi xin phép trình bày mẫu thông báo thay đổi tên công ty mới chính xác nhất như sau:

CÔNG TY TNHH CAO SU

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

CÔNG DANH

——–

Số: …/TB-2020

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày… … tháng… … năm 2020

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH CAO SU CÔNG DANH

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0500447325

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Doanh nghiệp chọn và kê khai